Køer og familie kan godt forenes

Udgivet d. 30-10-2017

Mandag den 23. oktober var godt 20 medlemmer og ledsagere på besøg hos Majken og Jens Peter Mølleskov i Videbæk.
Familien etablerede sig i maj 2015 og har siden da haft fokus på at skabe en bedrift, hvor arbejde og familieliv skal gå hånd i hånd.
Der er bygget om og til, så besætningen er udvidet fra 85 til 145 køer.

Efterårskælvinger

I 2016 blev det besluttet at omlægge til økologi. Samtidig med omlægningen har de truffet en beslutning om at samle kælvningerne til efteråret – en proces der er startet, men endnu ikke fuldt gennemført. Jens Peters overvejelser i den forbindelse er, at de ny kælvede køer og kvier skal have en stabil fodring den første tid af laktationen – dette vil være muligt med staldfodring frem til foråret.

Den sidste del af laktationen skal køerne selv hente hele foderrationen ved afgræsning. Det er Jens Peters forventninger, at det, at lukke køerne på græs i sidste halvdel af laktationen, vil give dem et løft i ydelsen, så det dels vil stimulere ydelsen, samtidig med at græsfodring er billigere end staldfodring med ensilage. Vi glæder os til at se produktionsresultaterne de kommende år.

Udeforsamlingshus

Efter bedriftsbesøget fortsatte mødet i Udeforsamlingshuset i Fjelstervang. Et meget alternativt sted, men meget interessant. Udeforsamlingshuset er placeret ude i naturen og er uisoleret, eneste opvarmning er et åbent ildsted. Vi havde dog ikke tændt op, så det var godt med varme tæpper.

Efter kaffe gav Lone Andersen en orientering om de mest aktuelle landbrugspolitiske emner.