Nyhedsbrev juli 2022

God sommer!

 

Sommeren er over os! For de fleste venter en velfortjent ferie!

Med et meget tørt forår, som gav os minder om 2018, har den sidste tids regnvejr heldigvis reduceret tørkeindekset en smule. Markvanding er stadig en nødvendighed mange steder, og i samarbejde med flere foreninger har vores Taskforce Markvand besluttet at hænge bannere op i landskabet med budskabet om, at vanding også er godt for klimaet, da højere høstudbytte giver mindre klimapåvirkning pr. enhed.

Høringssvar til Vandområdeplaner 2021-2025 er indsendt i samarbejde med de omkringliggende foreninger for hovedvandområderne Nissum og Ringkøbing fjorde. Vi har fokus på bl.a. årstidsvariation, vandskifte og slusepraksis, som vi ikke mener indgår i tilstrækkelig grad i modelberegningerne. Vi anbefaler stærkt, at Vandplanerne får lokal forankring, og at der sættes økonomiske midler af til yderligere forskning. 

Det har været en begivenhedsrig uge, hvor Minkkommissionen kom med deres rapport, og ministrene holdt endnu et pressemøde.
Selvom rapporten konkluderer, at det var klart ulovligt at myndighederne og regeringen beordrede alle mink aflivet, og selvom 10 embedsmænd får særdeles hård kritik, så er det endnu uvist, hvilke følger det får. Sagen er slet ikke slut endnu, hverken for regeringen eller de mange minkavlere, som fik frataget deres levebrød.

Grøn skattereform for energi og industri er nu landet, mens forhandlingerne om CO2e-afgift for landbruget og de biologiske processer kommer til efteråret. Første del af aftalen berører dog også landbrugserhvervet ved at dieselolien bliver mere end 1 kr. dyrere pr. liter end i dag. En urimelig afgift, da der ikke er alternative drivmidler til traktorerne endnu. Borgmestre og lokale folketingskandidater skal kende konsekvenserne ved en evt. CO2e-afgift på de biologiske processer, som vi have enorme økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser i landdistrikterne.    

Weekenden har også været ud over det sædvanlige med Landsskuet i Herning, Landsstævnet i Svendborg og tre etaper af Tour de France i Danmark. Der har været stor opbakning til det hele og Danmark og foreningslivet har vist sig på smukkeste vis.

Nyd ferien og hverdagen med forkælelse i små eller store bidder og find ind til livskvaliteten. Det er vigtigt for vores erhvervs fremtid, at vi hver især finder en god hverdag med masser af livskvalitet og tid til nærvær. Livskvalitet i hverdagen er med til at tiltrække fremtidens landmænd og fastholde dem og alle os andre i et fantastisk erhverv.

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer, og jeg håber vi ses på Aulum Dyrskue den 13. august 2022. 


 

Teamaften for fåreavlerne

 

På Lystbækgaard stod alt i fårenes tegn, da Familielandbruget havde inviteret alle fåre-folkene til en temaaften med fokus på klima og forskellige forretningsmodeller.

Fagligt var der særlig fokus på fårenes klimaaftryk, hvor Kirstine Flintholm fra Team fårerådgivning fortalte om resultaterne af et forsøg, der er udført i 10 besætninger, med fokus på slagtelams klimaaftryk. Konklusionen var, at det primært er metan fra dyrenes fordøjelse, der bidrager til det negative klimaaftryk.

På den efterfølgende workshop fik deltagerne mulighed for at drøfte forskellige forretningsmodeller og aktuelle emner, der med fordel kan arbejdes videre med politisk.

Der var bred enighed blandt deltagerne om, at værdien af fårene som naturplejere, hvor de æder "non-food", og det "græsbaserede kød" fremover bør markedsføres mere tydeligt. Samtidig med at det er en udfordring, at biologer ser afgræsning med får som en trussel mod visse plantearter, og at Naturstyrelsen foretrækker afgræsning med kvæg og heste frem for får.

Det gode liv på landet og glæden ved at holde dyr var også blandt de værdier, som både unge og ældre avlerne fremhævede. Økonomisk bæredygtighed var naturligvis også afgørende. Her kunne afgræsning af frøgræsmarker i højere grad værdisættes, så fåreavleren fik del i gevinsten.

Bureaukrati, regler og kontrol blev nævnt som de mest generende barrierer for særligt de mindre producenter.

Det var tydeligt, at deltagerne repræsenterede mange forskellige produktionsformer, værdier og synspunkter, og fåreavlerne har i flere år ikke haft et samlet "talerør".

Formanden for Familielandbruget, Lone Andersen, fortalte afslutningsvis om foreningens politiske arbejde og understregede, hvor vigtigt det er at stå sammen, hvis man vil have indflydelse, og have gode forbindelser der, hvor de politiske forhandlinger sker.

Alle deltagerne fik tilbud om et medlemskab af Familielandbruget.


 

Markvandring hos Karsten Stubben

 

Den årlige traditionsrige markvandring blev i år afholdt hos bestyrelsesmedlem Karsten Stubben ved Kibæk.

Omkring 50 personer deltog i arrangementet, og der blev set og snakket om den aktuelle planteproduktion af grovfoder, kartofler, hvede og byg både hos Karsten og hans nabo Kristian Kjærsig.

Tak til Karsten, Kristian og LandboUngdom, der styrede grillen så alle kunne få lidt godt i maven sidst på turen.


 

Gratis tjek af dine lavbundsjorde

 

Foreningerne bag SAGRO har besluttet at give en hjælpende hånd til igangsættelse af flere lavbundsprojekter. Der er behov for hurtig handling nu på frivillige kollektive virkemidler. Der er forskellige puljer, som kan ansøges, og det kan være vanskeligt at få overblik over, om der er potentiale på din ejendom.

Derfor kan du nu som medlem får en gratis screening af dine arealer.

Udfyld denne formular og du vil blive kontaktet af en rådgiver: https://www.sagro.dk/faa-et-tjek-af-lavbundsjord-kun-for-medlemmer

Tilbuddet gælder "først til mølle" og så længe "lager haves".


 

Har du en BNBO-aftale?

 

Lodsejere med en boring til almen vandforsyning (hovedsageligt vandværksboring) på deres jord, står overfor at kunne indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift i BNBO. Aftalen skal indgås mellem lodsejer og vandværk, men kommunen skal godkende indholdet i aftalen. Som hjælp til at lette processen har SEGES Innovation i samarbejde med Danske Vandværker og DANVA udarbejdet skabeloner til aftale- og deklarationstekster. Teksterne kan bruges til at sikre, at der indgås en fair aftale for alle partnerne. Har du brug for teksten, så tøv ikke med at kontakte politisk rådgiver Villy J. Larsen på vjl@sagro.dk eller 20 23 85 49.

De frivillige aftaler skal være indgået inden udgangen af 2022, så hvis vandværket endnu ikke har rettet henvendelse til dig, så er her en opfordring til selv at være opsøgende på at få lavet en frivillig aftale. Fra 2023 vil der blive indført generelle regler med forventeligt mindre attraktive kompensationer til følge. De generelle kompensationer forventes at stille lodsejeren mindre fordelagtigt i forhold til de muligheder der er ved at indgå en frivillig aftale.


 

Sæt kryds i kalenderen

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til de kommende medlemsaktiviteter:

2/8: Aftentur til Naturnationalpark Stråsø. Turen er gratis for alle medlemmer af SAGROs ejerforeninger. Læs mere og tilmeld dig her. 

13/8: Aulum Dyrskue. Kig forbi foreningernes stand og få en T-shirt og en snak om aktuelle politiske emner. Dyrskuet er åbent fra kl. 9.00 til 16.00.

 

Vel mødt i august 2022.


 

Kontante medlemsfordele

 

 

Som medlem af foreningen har du nu mulighed for at opnå ekstra gode priser i L&F Fordelshoppen. 

Brugernavn og adgangskode er vedhæftet i mailen med dette nyhedsbrev.

Medlemmer kan få rabat på mange forskellige ting, som forsikringer, arbejdstøj, briller, hoteller og oplevelser.

Listen opdateres jævnligt og du finder alle dine medlemsfordelene her.


 


Formand
Lone Andersen
Tlf. 21 48 00 77
lon@lf.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk