Vi er en landbrugspolitisk forening, der varetager de små og mellemstore landbrugs erhvervspolitiske, faglige, sociale og kulturelle interesser.