Bliv medlem

Hvad får jeg ud af et medlemskab?

Som medlem får du indflydelse i Familielandbruget og i Landbrug & Fødevarer. Vores vigtigste aktivitet er lokal og landspolitisk interessevaretagelse.

Vi arbejder for at skaffe det lokale landbrug de bedst tænkelige vilkår for indtjening og udvikling.
Bestyrelsen gør en kæmpe indsats for at påvirke beslutningsprocesserne både lokalt, regionalt og på landsplan.
De sørger for, at der bliver lyttet til landbrugets synspunkter.
De er på banen med landbrugspolitiske holdninger og kommer med løsningsforslag over for politikere og embedsmænd.
Familielandbruget er en del af Landbrug & Fødevarer. Organisationen repræsenterer det samlede danske landbrugs- og fødevareerhverv, der er Danmarks største kompetenceklynge med 145.000 beskæftigede og en samlet eksport på mere end 150 milliarder kroner årligt.

LandbrugsAvisen
Som medlem modtager du hver uge LandbrugsAvisen med fagligt og politisk nyt fra erhvervet. (Bortset fra uge 52)

Tryghed i hverdagen

Gruppeliv
Fordelagtig forsikringsordning til dig og din ægtefælle/samlever. Forsikringen dækker dødsfald, ulykke og kritisk sygdom. Meget konkurrencedygtig pris.

Gruppepension
Spar op, så du sikrer dig selv, din ægtefælle og medarbejdere i tilfælde af tab af erhvervsevne. Gruppepensionen tilkøbes.

Sundhedsforsikring
Sikrer dig og dine medarbejdere en hurtig behandling på eksempelvis privathospital. 

LandbrugsInfo
SEGES’ artikeldatabase med den nyeste landbrugsfaglige viden, skrevet af uvildige konsulenter med specialviden. Som medlem er adgangen til LandbrugsInfo gratis, og du sparer 2.000 kr.

Landmand.dk
Du kan få adgang til portalen Landmand.dk, som tilbyder dig fuld adgang til LandbrugsInfo, vejrudsigt, nyheder samt mulighed for at skræddersy informationen, så den passer præcis til dit behov.

Kontante medlemsfordele
Medlemskabet giver dig adgang til Landbrug & Fødevarers kontante medlemsfordele. Klik og se mere her.

Indkøbsforeningen VEST-Jylland
Som medlem af Familielandbruget VEST–Jylland har du mulighed for lån i Indkøbsforeningen VEST–Jylland.

Ring og hør mere herom:
Private kunder: tlf. 80 20 12 34 
Erhvervskunder: tlf. 70 10 12 34 

Nordisk Dæk 
Få 20–50 % på dæk og batterier. Ring og få et tilbud, der passer til dig.
Ring på tlf. 97 42 57 33

Ved henvendelse til ovenstående nævnes medlemskabet til Familielandbruget.

Ved betaling af et aktivt medlemskontingent er begge i husstanden fuldt stemmeberettigede og valgbare medlemmer.

 

Vil du vide mere?


Kontakt

Villy Juul Larsen
Politisk rådgiver

Tlf.: 96 29 66 06
Mobil: 20 23 85 49
vjl@sagro.dk