Nyhedsbrev februar 2024

Nyt fra formanden

 

Kampen om jorden - det er ikke en kamp, som har været eller som kommer. Nej det er en kamp vi er midt i! Der er mange, der har interesse i jord, til enten solceller, vindenergi eller skovrejsning. Alt for få har interesse i jord for at dyrke gode fødevarer.

Jeg mener, at vi som erhverv bliver nødt til at tage debatten med os selv. Vil vi kapitalen og de hurtige gevinster, der er ved at sælge jord til store kapitalfonde, selskaber mv. til jordpriser, hvor almindelige landmænd ikke kan være med prismæssigt? Eller vil vi som erhverv sikre, at der også i fremtiden er arealer i Danmark hvor vi vil kunne dyrke gode klimavenlige fødevarer?

I Familielandbruget VEST Jylland arbejder vi for at sikre fødevareproduktionen. Samtidigt med det, skal der også være plads til den grønne omstilling, men vi skal gøre det klogt. Lad os placere f.eks. solceller på den jord, der alligevel ikke kan bruges til fødevareproduktion, f.eks. lavbundsjorde.

Vi skal også være også være klogere på hvad der sker med den jord vi placer energiparker på. Hvad kan jorden bruges til når solcellerne er udtjente? Kan der dyrkes afgrøder igen? Vi skal tænke multifunktionelt ind i alle disse projekter, så der både er plads til energiparker, biodiversitet og produktion af afgrøder.

Vi vil som erhverv også gerne understøtte generationsskiftet, men vi unge landmænd, og landmænd med mindre bedrifter, kan på ingen måde være med på de jordpriser vi ser, når der bliver solgt jord til store energiprojekter eller til skovrejsning. Det skal vi som erhverv gøre noget ved. Derfor synes jeg også det er enormt ærgerligt at et ekspertudvalg har forslået at skrotte sælgerpantebrevsmodellen, for at spare penge på erhvervsstøtteordningen.

Sælgerpantebrevsmodellen bliver ikke brugt meget, men jeg tror den forholdsvis nemt kunne gøres mere attraktiv. Det er i hvert fald et godt værktøj til generationsskifte, som det ville være ærgerligt at miste.   

Tak for ordet

Peter J. Kock – Formand for Familielandbruget VEST-Jylland


 

Afholdelse af Generalforsamling 2024 i Familielandbruget VEST Jylland

 

Vi har hermed fornøjelsen at invitere dig med ledsager til generalforsamling i Familielandbruget VEST-Jylland                                        

Torsdag, den 14. marts 2024 kl. 18.00

SAGRO, Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Vi håber, at du har lyst til at møde op og deltage i arrangement. Herved får du mulighed for at udøve indflydelse på, hvem der fremover skal være i den folkevalgte ledelse af foreningen. Du får også mulighed for at lytte til et relevant fagligt indlæg og hilse på mange af de andre af foreningens medlemmer. 

Program:

Kl. 18.00         Spisning. Foreningen er vært.

Kl. 19.00         Førstehjælp til agerlandets fugle v/ biolog Emil Grøn, SAGRO og formand for DOF-Vestjylland, Lars Holm Hansen

Kl. 19.30         Generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Formandens beretning med efterfølgende debat
 3. Eventuelt korte beretninger ved udvalgene
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag (der er indkommet forslag om revision af vedtægterne)
 6. Valg af formand/næstformand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Øvrige valg
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt (uddeling af legat)

På valg til bestyrelsen er: 

 • Niels Peter Gosvig – ønsker ikke at genopstille
 • Sven Joensen – ønsker at genopstille
 • Edvard Rasmussen – ønsker at genopstille

Husk den hyggelige fællesmiddag kl. 18.00 forud for generalforsamlingen.
Vil du spise med, skal tilmelding ske senest tirsdag den 10. marts kl. 12.00 på tlf. 70 21 20 40.


 

Flexnyt – SAGRO’s særlige medie for deltidslandmænd, som medlemmer af FVJ kan tilmelde sig ganske gratis.

 

Læs seneste nummer af FlexNyt her: https://publikationer.sagro.dk/flexnyt-2024/flexnyt-uge-8-2024/

Mange af vore medlemmer vil sikkert finde Flexnyt meget interessant, da artikler og andre indlæg ”rammer” vores gennemsnitlige medlemsprofil rigtig godt.

Du kan – som medlem af Familielandbruget VEST-Jylland – tilmelde dig Flexnyt ganske gratis, så du får dette elektroniske nyhedsbrev lige ind i din mailboks hver 14 dag. Ønsker du at blive tilmeldt FlexNyt, skal du blot sende en mail til amt@sagro.dk

Tidligere udgivelser af FlexNyt (sagro.dk)


 

Så er det tid til at tilmelde sig Faunastriber

 

Støt op om projektet der nu kører på niende år og gavner både naturen og landbrugets image

Alle de 6 ejerforeninger i SAGROs område er med i projektet. Dermed er faunastriberne i den oprindelige form fordelt over et stort areal fra Struer i nord til Esbjerg i syd. Gennem årene er der sået flere tusinde kilometer af de farverige striber á tre meters bredde alene i det midt og vestjyske område.

 Læs mere om Faunastriber og tilmeld dig her: Faunastriber skaber mere dyreliv ved markerne

 

Kommende arrangementer - sæt X i kalenderen

 

Du kan komme med til en række spændende arrangementer og webinarer:

 1. februar 2024, kl. 18.00 Økologisk Årsmøde. Se mere og tilmeld her: HERNING – Økologisk årsmøde (sagro.dk)

 

 1. februar 2024, kl. 14.00 Webinar fra L&F: ”Hvad ved vi om en kommende afgift på drivhusgasser”? – Se mere og tilmeld her: ONLINE – L&F indbyder til webinar: Hvad ved vi om en kommende afgift på drivhusgasser? (sagro.dk)

 

 1. marts 2024, kl. 19.00 – Økonomiaften i Aulum. Herunder foredrag: Værdien af værdier – skab sammenhold via fælles værdier v/Erik B. Jørgensen, dansk eventyrer, som har gjort militærkarriere i både Jægerkorpset og Siriuspatruljen – Se mere og tilmeld her: AULUM – Økonomiaften 2024 – Værdien af værdier (sagro.dk)

 

 1. marts 2024, kl 17.00 – Bedriftsbesøg med ølsmagning hos Borgs Bryghus – se mere og tilmeld her: https://www.sagro.dk/arrangementer/herning-bedriftsbesog-molsmagning-hos-borgs-bryghus

 

Torsdag, den 14. marts 2024, kl. 18.00 – Familielandbruget VEST Jyllands årlige Generalforsamling. Se mere og tilmeld her: HERNING – Generalforsamling i Familielandbruget VEST-Jylland 2024 (sagro.dk)

 

NY DATO: 30. maj 2024, Bustur til Axelborg, København for medlemmer af Familielandbruget VEST-Jylland.

Medlemsfordele

 

Få 25 % rabat på skitøj

Som medlem får du 25 % rabat på skitøj fra billig-arbejdstøj.dk – og i nogle tilfælde mere til. Læs mere i den vedhæftede oversigt - eller kontakt sekretariatet for at få oversigten tilsendt.

Bemærk: Medlemsfordele er særlige tilbud til alle foreningens medlemmer dog med undtagelse af interessemedlemmer og passive medlemmer.


 


Formand
Peter Jørgen Kock
Tlf. 3013-3223
peterjorgenkock@gmail.com


Politisk rådgiver
Villy Juul Larsen
Tlf. 20 23 85 49
vjl@sagro.dk