Nyhedsbrev maj 2023

Nyt fra formanden

 

Det er næppe gået nogle forbi at der er kommet nye ejendomsskattevurderinger, hvor mange mindre landbrug har stået til at blive om-kategoriseret, fra primært landbrugsejendom til ejerbolig.

Lige efter påske begyndte Vurderingsstyrelsen at sende breve ud til ca. 20.000 landejendomme, med besked om at deres ejendomme blev omkategoriseret, hvilket i de fleste tilfælde ville medføre en højere beskatning på ejendommen.

Det fik forståeligt nok, mange ejere af landejendomme, op af stolen. Og der var stor interesse da vi i Familielandbruget Vestjylland, SAGRO og øvrige ejerforeninger afholdt informationsmøder om de nye beskatningsregler. Det var nogle gode informationsmøder hvor der var en stor spørgelyst.

Siden informationsmøderne, er der sket meget. De mange indsigelser (ca. 11.000) samt det store pres fra bl.a. Landbrug & Fødevarer, der er blevet lagt på bl.a. vurderingsstyrelsen og de relevante politikere, har siden medført at reglerne er blevet ændret en smule. Den overgangsordning der var forslået, er blevet forbedret, således man nu bl.a. fremover godt kan renovere, bygge til, omlægge jord mv. og stadig være i overgangsordningen. Hvis ejendommen kommer under 2 ha ryger man ud af overgangsordningen.

Derudover er der kommet en ny kategori for naturejendomme. Det er positivt at man tager hensyn til de ejendomme, der har gjort noget ekstra for naturen, men jeg er spændt på hvordan beskatningen af disse ejendomme kommer til at se ud. Ydermere er det ærgerligt at sådan en kategori først er klar, når der kommer nye ejendomsvurderinger i 2025. Imellem tiden skal disse ejendomme, der kunne falde ind under sådan en naturkategori, jo enten vælge at blive beskattet efter de nye regler eller vælge overgangsordningen.  

Hvis man har lavet indsigelse over den vurdering man har fået fra styrelsen, har vurderingsstyrelsen 10 uger til at behandle klagen. Derefter har ejendomsejeren 6 uger til eventuelt at klage over afgørelsen. Men hvis ejere af disse ejendomme skal have en fair chance, sammen med deres revisor, for at regne på konsekvenserne af en omkategorisering her og nu, eller tilvalg af en overgangsordning, skal alle forudsætninger være kendte. Nogle af disse forudsætninger skal myndighederne levere. Og er alle forudsætninger ikke på plads, beder man folk om at træffe en beslutning for deres ejendom og deres liv på et ikke ordentligt oplyst grundlag blot for at overholde fristen på 6 uger. Det er ikke fair.    

Der er stadig nogle ting der bør kigges på, selvom reglerne er blevet tilrettet, efter min vurdering. Som udgangspunkt synes jeg jord, der er i omdrift, skal beskattes på samme måde uanset om man har 5 ha eller over 200ha. Derudover er der nogle af grænseværdierne, der også bør justeres. Bl.a. Den øvre grænseværdi for det samlede areal omfattet af marker, der er fastsat til 15 ha, bør nedsættes til 10 ha. Desuden bør de øvre grænseværdier for flere dyrearter sænkes. 

I Familielandbruget VEST Jylland vil vi i den kommende tid holde et skarpt øje med ejendomsskattevurderingerne, da det som ofte er i detaljen at djævlen er gemt. Og vi ønsker virkelig at hjælpe mindre ejendomme godt over i de nye vurderinger, på det bedste og mest oplyste grundlag. Overordnet set er jeg godt tilfreds det arbejde der er gjort for at få tilpasset reglerne, så vi er tættere på en fair og præcis beskatning af vores ejendomme.  

De bedste hilsner - Peter J. Kock, formand for Familielandbruget VEST-Jylland   


 

Udvalget ”Kvinder på landet” laver nu nyt medlemsarrangement: "Livets omveje"

 

Tirsdag, den 21. februar 2023 blev der afholdt et særligt medlemsarrangement for den kvindelige del af medlemmerne + andre med interesse deri. På aftenen var der fokus på kvinder med tilknytning til livet på landet. Og det skulle blive en kanonhyggelig aften med rosé, kagetapas og kvindelige oplægsholdere.

Efter indlæg og kaffe drøftedes mulighederne for at etablere et muligt netværk for landmandspartnere/ kvindelige landmænd under Familielandbruget VEST-Jylland. Interessen var stor blandt de fremmødte og det hele endte med at der blev nedsat et udvalg bestående af 5 frivillige deltagere.

Næste arrangement for ”Kvinder på landet” finder sted onsdag, den 14. juni 2023, hvor deltagerne efter spisning vil kunne opleve par-terapeuten Simone Willumsen fra Himmerland, som også uddannet landmand!. Hun vil bl.a. komme ind på emner som:

  • Selvrealisering
  • Mig-tid
  • Egne drømme
  • Tid – tiden kan være knap med hinanden, og prioriteringer sker af en årsag, som ikke handler om, om man holder af sin partner eller ej.
  • At vælge kærligheden til og hvad vi selv kan gøre for at være i kærligheden, når den til tider vælger at udfordre os

Læs mere her: HERNING – Medlemsarrangement: Livets omveje (sagro.dk)


 

Familielandbruget VEST-Jylland’s årlige markvandring med grill og kage/kaffe går i 2023 til Viggo Madsen ved Kibæk

 

Efter sammenlægningen af Familielandbruget MidtVest og Familielandbruget VEST-Jylland viderefører Familielandbruget VEST-Jylland den gode tradition med afholdelse af markvandring i det midtjyske.

I år går turen til Viggo Madsen ved Kibæk. Vi glæder os til at se hans bedrift – og til at mødes en sommeraften med markvandring, faglige indlæg og ikke mindst social samvær med foreningens medlemmer.

Læs mere og tilmelding dig via dette link: KIBÆK – Markvandring (sagro.dk)


 

Særligt tilbud til de nye medlemmer: Kom med bussen til København – lær bestyrelsen at kende – og få en gratis rundtur på Christiansborg og Axelborg.

 

Nye medlemmer fra 2022 og 2023 har første prioritet – men vi fylder bussen op med andre interesserede fra medlemsskaren, når Familielandbruget til efteråret arrangerer gratis bustur til København.

På turen vil der deltage repræsentanter fra bestyrelsen, og Lone Andersen – foreningens tidligere mangeårige formand - vil søge for en spændende rundtur på Axelborg, hvor man på tæt hold vil kunne møde og snakke med de mennesker som arbejder for landbruget på topniveau. På turen vil vi også få lejlighed til besøge Christiansborg og få en rundvisning her.

Dato for turen fastlægges snart – og når det meldes ud, fyldes bussen efter ”først til mølle” pricippet.


 

Sommerens Madskoler under 4H

 

4H er ved at planlægge sommerens Madskoler og søger derfor frivillige instruktører, der vil give børn sjove og lærerige oplevelser på en Madskole. I år fylder Madskoler 20 år, og det bliver en sæson fyldt med fest og fejring.


 

Medlemsfordele

 

Husk de mange medlemsfordele. En opdateret liste over de faste medlemsfordele er vedhæftet mailen med nyhedsbrevet.

Aktuelt kan du også få rabat til:

  • LOMAX tilbyder alle aktive medlemmer af Landbrug & Fødevarer 20% bonus (afregnes kvartalsvis) på havemøbler & grill frem til d. 31/7 – 23.
  • Tivolikort
  • Minicruise til Norge
  • Legoland

LEGOLAND åbner sæsonen 2023 med en spændende nyhed:

Oplev verdens første 1:1 LEGO Ferrari Monza SP1. Bygget i fuld størrelse - den første af sin slags i verden.

LEGOLAND i Billund åbnede i 1968 - nu er der 8 LEGOLAND parker i verden, som samlet har mere end 15 mio. gæster p.a.

Som medlem af L&F kan du få rabat på både entrébilletten og på overnatning. Tilbuddet kan kun benyttes med kode, som du kan få hos den forening, du er medlem af.

Kan ikke kombineres med andre rabatter eller særtilbud.

 


 


Formand
Peter Jørgen Kock 
Tlf. 3013-3223

E-mail: peterjorgenkock@gmail.com

 


Politisk Rådgiver / Foreningssekretær

Villy Juul Larsen
Tlf. 20 23 85 49
vjl@sagro.dk