Nyhedsbrev december 2023

Julehilsen til medlemmer af Familielandbruget VEST-jylland

 

Kære medlemmer.

Jeg vil på vegne af Familielandbruget VEST-Jylland, gerne ønske jer og jeres nærmeste en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Det har (igen) været et begivenhedsrigt år, både for vores forening og for vores landbrugserhverv.

I foreningen har vi haft travlt. Vi har holdt rekord mange arrangementer i år, og tak til alle der har deltaget. Det er dejligt altid at møde veloplagte medlemmer til vores arrangementer.

Et af de helt store arrangementer vi afholdte i år, var lige efter påske, hvor der var blevet sendt nye ejendomskategorier ud, der kunne betyde at ejendomsskatten ville stige voldsomt, især på mindre ejendomme.  Her indbød vi til informationsmøde om de nye regler og hvilke muligheder der var for overgangsordninger, klagemuligheder ect. Det berørte mange og over 200 deltog til vores informationsaften. Omkategorisering af ejendomme er en sag vi følger tæt og Familielandbrugs sektionen følger også stadig sagen tæt.

I 2023 besluttede vi også at have mere fokus på de mange kvinder, der er ude på landet. Vi havde på fornemmelsen at mange af kvinderne godt kunne bruge nogle arrangementer hvor de kunne netværke og spare med hinanden om det at være kvinde på landet i 2023, med alt hvad det indebærer. Det har været en succes og vi forsætter med disse aktiviteter i 2024. Derudover har vi i 2023 også deltaget i Åbent Landbrug som vi på dagen kombinerede med et Farmers Market.  Vi gennemførte en markvandring ved Kibæk, og var på besøg hos Gaardbageren i Højmark og mange andre ting. 

Derudover har bestyrelsens medlemmer repræsenteret Familielandbruget VEST-Jylland i diverse udvalg, herunder Trask Force markvand, Trask Force vildt, grønne råd, uddannelsesudvalg og meget andet.

Vejrmæssigt har vi i 2023 haft meget forskelligt vejr. Alle husker nok den meget tørre forsommer, hvor mange landmænd måtte ansøge om ekstra vandingstilladelser for at kunne vande afgrøderne nok.

På politisk niveau blev der lavet tørkepakker. Men vejret slog om, og da høsten kom begyndte det at regne, så mange fik en mere besværlig høst på grund af det våde vejr. Der blev ikke avlet rekordudbytter i 2023 som følge af tørken. Efteråret har også været ekstra våd flere steder, en situation som bl.a. har givet kartoffelavlerne store udfordringer.

Der bliver også fuld fart på foreningen i 2024: Vi starter bl.a. 11 januar med nytårsmøde i Herning, den 16. januar tager vi bussen til Axelborg for at få et indblik i Landbrug & Fødevarers maskinrum. Og mange flere aktiviteter er allerede i støbeskeen.

Der venter også mange interessante nyheder for vores erhverv i 2024: Bl.a. skal Svarer-udvalget komme med et bud på en CO2 afgift, arbejdet med de nye vandplaner begynder, og vi - i Familielandbruget VEST-jylland – vil fortsat arbejde med at søge indflydelse og give indspark alle de steder hvor det giver mening for jer medlemmer.  

Med dette vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår. Vi ses til et spændende 2024!

På bestyrelsens vegne

Peter Jørgen Kock - formand for Familielandbruget VEST-Jylland

 

Kommende arrangementer - sæt X i kalenderen

 

Du kan komme med til en række spændende arrangementer og webinarer:

11.januar 2024, Kl. 18.00 – Nytårsarrangement. Se mere og tilmeld her: HERNING – Nytårsmøde for Familielandbruget VEST-Jylland (sagro.dk)

 

16.Januar 2024, Bustur til Axelborg, København for medlemmer af Familielandbruget VEST-Jylland. Nu kun 14 ledige pladser tilbage !! (Tilmelding efter "først til mølle"-princippet.

Se mere - og tilmeld her: KØBENHAVN – Studietur til Axelborg (sagro.dk)

 

25. januar 2024 - kl. 14.00, L&F indbyder til webinar med seneste nyt om BNBO processen - tilmelding klik her

 

6.februar 2024, Økonomiaften i Aulum. Nærmere følger

Torsdag, den 14. marts 2024, Generalforsamling. Nærmere følger


 

Arbejdssikkerhed – nu kan du komme på kursus sammen med dine medarbejdere!

 

Landbruget er en af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker. Ulykkerne fører typisk til brækkede arme og ben, hjernerystelser og knuste hænder – og antallet af dødsulykker er desværre også højt i landbruget.

Men det er ikke kun det fysiske arbejdsmiljø, der skal være styr på – det skal også være rart at komme på arbejde!

SAGRO er klar med et kursus, der sætter fokus på arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø for både ejer og medarbejdere.  

Der er mulighed for at deltage på kurset i et af SAGROs fire huse – Billund, Esbjerg, Herning eller Holstebro. Det er også muligt at afvikle kurset ude på jeres egen bedrift i jeres daglige omgivelser.

Brug en dag sammen med dine kollegaer og få en særlig oplevelse og stærk teambuilding.

Tilmelding via linket her


 


Formand
Peter Jørgen Kock
Tlf. 3013-3223
peterjorgenkock@gmail.com


Politisk rådgiver
Villy Juul Larsen
Tlf. 20 23 85 49
vjl@sagro.dk