Nyhedsbrev februar 2023

Nyt fra formanden

 

Vel mødt til vore medlemsarrangementer i Familielandbruget VEST-Jylland!

Familielandbrugets traditionelle Nytårsmøde fandt sted den 12. januar 2023 og det var skønt at se mere end 45 fremmødte deltagere.

Den 7. februar var der op mod 80 tilhørere på Vestjyllands Højskole til et arrangent hvor Familielandbruget VEST-Jylland havde leveret aftenens indlæg om Hyrdinder og Bodiversitet i 2023. og endelig har vi i skrivende stund knap 30 tilmeldte deltagere til medlemsarrangementet ”Ladies Night” den 21. februar – et arrangement hvor vi henvender os direkte til den kvindelige del af medlemsskaren.

I bestyrelsen oplever vi nye vinde blæse vedrørende opbakning til - og deltagelse i – medlemsarrangementer orkestreret af Familielandbruget VEST-Jylland. Og det er en rigtig godt ting, for jo flere som vælger at deltage i disse arrangementer jo bedre bliver arrangementerne og jo flere får at høre hvad Familielandbruget er og hvad vi kan!

Tak for opbakningen – det forpligter os til at gøre endnu mere for at arrangere nogle gode, spændende og relevante medlemsarrangementer.

De bedste hilsner fra Lone Andersen – formand for Familielandbruget VEST-Jylland


 

Familielandbrugets Nytårsarrangement 2023

 

Torsdag aften, den 12. januar 2023 blev der traditionen tro afholdt Nytårs-arrangement hos Familielandbruget VEST-Jylland. Begivenheden fandt sted hos SAGRO i Birk ved Herning – og hele 46 deltagere var fremmødt til begivenheden, som blev indledt med en festmiddag for alle – og efterfulgt af sang og indlæg af Karl Zacho, tidligere mejerist på Endelave med meget mere.

Indlægget gav anledning til mange spørgsmål og fællesdrøftelser deltagerne imellem. Efter kaffen orienterede formand Lone Andersen om vigtige emner fra L&F samt fra Familielandbruget VEST-Jylland.

Tak for en hyggelig aften i fællesskabets tegn!


 

Indlæg af Familielandbruget VEST-Jylland ”Hyrdinder og Biodiversitet i 2023” på Vestjyllands Højskole

 

Onsdag aften (01.02.23) afholdt vi i Familielandbruget VEST-Jylland i samarbejde med Vestjyllands højskole et aftensarrangement om hyrder og naturpleje anno 2023.

De tre hyrdinder fortalte om deres arbejde med får-afgræsning af hede og de deraf følgende fordele for biodiversiteten. Blandt tilhørerne var både medlemmer af Familielandbruget VEST-Jylland samt elever og lærere fra Vestjyllands Højskole. En herlig aften!


 

Kommende arrangementer:

 

Medlemsmøde: Ladies Night – Herning, den 21. februar 2023, kl. 19.00.

Kom med til en aften med fokus på jer kvinder med tilknytning til livet på landet. Det bliver en kanonhyggelig aften med rosé, kagetapas og kvindelige oplægsholdere

Læs mere og tilmeld her: HERNING – Ladies night (sagro.dk)

 

Økologisk Årsmøde i Herning, den 23. februar 2023, kl. 19.00 - for alle medlemmerne i ejerforeningerne bag SAGRO.

Læs mere og tilmeld her: HERNING – Økologisk årsmøde (sagro.dk)

 

Generalforsamling – mandag, den 20. marts 2023, kl. 18.15 – 22.00

Kom til generalforsamling i Familielandbruget VEST-Jylland hos SAGRO i Birk, Herning og tag en ledsager med.

Læs mere om program og tilmelding nedenfor.

 

AULUM – Økonomiaften 2023, den 28. februar 2023, kl. 19.00

I samarbejde mellem SAGRO og de fem ejerforeninger inviteres du til økonomiaften

Læs mere og tilmeld her: AULUM – Økonomiaften 2023 (sagro.dk)

 

Kaffebordsmøde: ”I gang med økologisk produktion”, den 25. april 2023, kl.10.00 – 12.30

Læs mere og tilmeld her: VIDEBÆK – Kaffebordsmøde – I gang med økologisk produktion (sagro.dk)


 

Generalforsamling – mandag, den 20. marts 2023, kl. 18.15 – 22.00

Invitation til generalforsamling i Familielandbruget VEST Jylland

Vi har hermed fornøjelsen at invitere dig med ledsager til generalforsamling i Familielandbruget VEST-Jylland

Mandag den 20. marts 2023 kl. 18.15
SAGRO, Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Vi håber, at du har lyst til at møde op og deltage i dette arrangement. Herved får du mulighed for at udøve indflydelse på, hvem der fremover skal være i den folkevalgte ledelse af foreningen. Du får også mulighed for at hilse på mange af de andre af foreningens medlemmer.


Program:
Kl. 18.15 Spisning. Foreningen er vært.
Kl. 19.00 PFAS - en trussel for dansk fødevareproduktion? v/ Chefkonsulent Henrik Bang Jensen, Miljø & Bæredygtighed, Landbrug & Fødevarer

Kl. 19.30 Generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Formandens beretning med efterfølgende debat
3. Eventuelt korte beretninger ved udvalgene
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Øvrige valg
9. Valg af revisor
10. Eventuelt (uddeling af legater og fondsmidler)


På valg til bestyrelsen er:
• Martin Alstrup - Ønsker at genopstille
• Nina Svanborg - Ønsker at genopstille
• Peter Jørgen Kock - Ønsker at genopstille
• Peder Nielsen - Ønsker at genopstille
• Karsten Stubben - Ønsker at genopstille

Formand Lone Andersen er ikke på valg, men ønsker at fratræde som formand og medlem af bestyrelsen.

Husk den hyggelige fællesmiddag kl. 18.15 forud for generalforsamlingen. Vil du spise med, skal tilmelding ske senest tirsdag den 14. marts kl. 12.00 på tlf. 70 21 20 40.

På bestyrelsens vegne

Lone Andersen, Formand


 

Kontante medlemsfordele

 

Gør brug af de mange medlemsfordele - aldrig før har vi haft så mange medlemsfordele som nu! For mange af jer, vil brugen af disse medlemsfordele langt overstige det, der betales i kontingent. Læs mere om de mange medlemsfordele her.

F.eks. kan du få 25 % rabat på skitøj ved www.billigt-arbejdstøj.dk

 

 

Hjælp din nabo – eller din ven til at blive medlem i Familielandbruget VEST-Jylland

 

Jo flere medlemmer, desto større indflydelse på den førte landbrugspolitik i Landbrug & Fødevarer, men flere medlemmer giver også den fordel at vi er flere, som kan netværke med hinanden til fordel for de fleste.

Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre foreningens medlemmer til at overveje om de har en nabo, en kollega, et familiemedlem eller andre man kender, som med fordel ville kunne blive medlem af Familielandbruget VEST-Jylland.

Hvis du kender nogen som bør vide lidt mere om hvad Familielandbruget er, og hvad vi arbejder for, så se på nogle af de informationer du kan finde på vores hjemmeside: Familielandbruget VEST-Jylland (familielandbrugetvestjylland.dk)

Gratis prøvemedlemsskab – inkl. bustur til Axelborg

Foreningen tilbyder nye medlemmer gratis prøve-medlemskab indtil juli 2023 og inviterer til forsommeren 2023 alle nye medlemmer (fra 2022 og 2023), der har lyst på en gratis bustur til kongens København, hvor vi besøger Axelborg - får rundvisning – og hører om hvordan man her praktiserer det politiske arbejde for dansk landbrug. Det bliver både hyggeligt og spændende!

I 2022 var Familielandbruget VEST Jylland eneste lokalforening under Familielandbruget, som er gået frem i medlemsantal – faktisk hele 3,4% i forhold til året før. Ingen anden landboforening i landet var gået tilsvarende frem og det kan vi faktisk godt være lidt stolte af! Lad os fortsætte det gode arbejde!


 

Kontakt vores foreningssekretær

Villy er klar til at servicere jer medlemmer

I er velkomne til at kontakte Villy på mail: vjl@sagro.dk eller mobil 2023-8549


Formand
Lone Andersen
Tlf. 21 48 00 77
lon@lf.dk


Politisk rådgiver
Villy Juul Larsen
Tlf. 20 23 85 49
vjl@sagro.dk