Nyhedsbrev april 2024

Nyt fra formanden

 

Kære alle medlemmer.

Tak for en rigtig god generalforsamling. Det var dejligt at så mange deltog, og tak for en god debat!

Vi i bestyrelsen er ser frem til det kommende år, og vi har allerede fået ”skrevet noget på blokken” fra generalforsamlingen vi kan arbejde med. Så tak for input.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak for opbakningen til vores vedtægtsændringer. Tusind tak også for indsatsen i bestyrelsen, og til Niels-Peter Gosvig, der valget ikke at genopstille til valget.

Endelig: Velkommen til de nyvalgte! Det er fedt at opleve kampvalg til vores forenings bestyrelse.

Noget af det, der fylder meget p.t. er naturligvis Svarer-rapporten og en mulig CO2 afgift på landbruget. Det er naturligvis noget vi i Familielandbruget VEST-jylland følger meget tæt.

Der har allerede være mange historier i medierne om landmænd, der potentielt set kan blive ramt rigtig hårdt, og det er en frustrerende tid vi skal igennem indtil vi ved noget mere konkret.

Svarer-rapporten er et oplæg til videre politisk diskussion. Denne proces forgår p.t. i den grønne trepart, hvor L&F formand Søren Søndergård sidder med. Jeg er helt tryk ved, at L&F har taget den plads og jeg ved Søren vil kæmpe for landbruget. I Svarer rapporten, på 250 sider, er der et lille afsnit der omhandler bagatelgrænse. En bagatelgrænse kan hjælpe de mindste landbrug, så de slipper for en afgift. I Familielandbruget, vil vi undersøge denne mulighed, og kæmpe for, at en bagatelgrænse bliver så høj som muligt, hvis den kommer i betragtning. En barriere for en bagatelgrænse er EU's statsstøtte regler, men i Familielandbruget er vi på sagen.

Ligeledes kan der potentielt set også opstå nogle udfordringer for økologer og andre producenter der har dyr på græs, fx til naturpleje. I disse tilfælde har dyrene flere funktioner og det skal der tages højde for i en afgift, mener jeg. 

I 2024 er der mange emner, der er på dagsorden i landbruget. Alt fra ovennævnte CO2 afgift til vandmiljøplaner, EU naturgenopretningsplan m.v. Derudover er vi meget optaget i FVJ af energiparker (solceller) og generationsskifte, så der er nok at arbejde med. Mange af de emner, der er på dagsorden, kan potentielt set få store konsekvenser for deltids-, hobby-, og mindre landbrug. Dem vil vi have særligt fokus på i det kommende forenings-år. De må ikke blive stillet dårligere end større kollegaer på vores vagt.

Tak for ordet

Peter J. Kock – Formand for Familielandbruget VEST-Jylland

 


 

Den nye bestyrelse 2024/2025

 

Mandag, den 25. marts 2024 blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde hos Familielandbruget VEST Jylland på møde hos SAGRO i Herning.

I den forbindelse blev der taget foto af den nye bestyrelse med suppleanter. Fra venstre side: Edvard Rasmussen (suppleant), Karsten Stubben (bestyrelsen), Klaus Rolighed (suppleant), Martin Alstrup (1. næstformand), Sven Joensen (bestyrelsen), Peter J. Kock (formand), Anders Kjær (bestyrelsen, Peder Nielsen (bestyrelsen), Gitte Faursbækk (bestyrelsen). Fraværende fra foto: Nina Svanborg (bestyrelsen), Tobias Christensen (2. næstformand).

 

Generalforsamling i Familielandbruget VEST Jylland 2024

 

Læs artikel og se fotos fra Familielandbruget VEST Jyllands Generalforsamling, den 14 marts 2024 hos SAGRO i Herning: Vi kigger på fugle… og årsregnskab (sagro.dk)

 


 

Kommende arrangementer - sæt X i kalenderen

 

I foråret/sommer 2024 kan du bl.a. komme med til følgende spændende arrangementer og webinarer:

4. april 2024, kl. 14.00 - ONLINE - L&F indbyder til webinar om EU's landbrugspolitik. Se mere og tilmeld her: ONLINE – L&F indbyder til webinar om EU’s landbrugspolitik (sagro.dk)

7. maj 2024 – medlemsaftenarrangement – "Sporet ved Bjerrely" - se mere og tilmeld her: HERNING – Medlemstur til Sporet ved Bjerrely (sagro.dk)

NY DATO: 30. maj 2024, Bustur til Axelborg, København for medlemmer af Familielandbruget VEST-Jylland. Se mere og tilmeld her: KØBENHAVN – Studietur til Axelborg – L&F's hovedsæde (sagro.dk)

6. juni 2024 – markvandring (under planlægning)

Flere arrangementer er allerede underplanlægning...


 

Familielandbruget VEST Jyllands deltagelse i Åbent Landbrug 2024

 

Efter nu to år i træk at have afholdt Åbent Landbrug hos Tobias Christensen – Nørgaards Geder, gives stafetten nu videre til Sven Joensen og dennes familievirksomhed: Hauge Naturlam.

Sven og hans familie byder indenfor til besigtigelse på deres bedrift på adressen Fastrupvej 32, søndag, den 15. september 2024 – lige udenfor (sydøst) Herning.

Hertil kommer at vi også i 2024 vil skabe et ”Farmers market” på dagen – ligesom vi gjorde sidste år hos Nørgaards Geder. Der planlægges op til 20 stande som vil kunne erhverves gratis på dagen ved henvendelse til foreningens sekretariat (Villy J. Larsen) på e-mail: vjl@sagro.dk.

En betingelse for at kunne deltage med stand på Farmers Market er, at man skal være medlem af Familielandbruget VEST Jylland, ligesom de udstillede produkter skal kunne godkendes af foreningens bestyrelse.


 

Hjælp din nabo – eller din ven til at blive medlem i Familielandbruget VEST-Jylland

 

Jo flere medlemmer, desto større indflydelse på den førte landbrugspolitik i Landbrug & Fødevarer, men flere medlemmer giver også den fordel at vi er flere, som kan netværke med hinanden til fordel for de fleste.

Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre foreningens medlemmer til at overveje om de har en nabo, en kollega, et familiemedlem eller andre man kender, som med fordel ville kunne blive medlem af Familielandbruget VEST-Jylland.

Hvis du kender nogen som bør vide lidt mere om hvad Familielandbruget er, og hvad vi arbejder for, så se på nogle af de informationsmaterialer du kan finde her: Om os (familielandbrugetvestjylland.dk)

Foreningen tilbyder nye medlemmer gratis prøve-medlemskab fra nu og indtil 1. august 2024! Som gratis prøvemedlem kan du deltage i alle foreningens arrangementer - herunder heldags-busturen til Axelborg i København, den 30. maj 2024 med forplejning for kun 245 kr pr person!

Kender du en som bør benytte sig af et gratis prøvemedlemsskab – så send en mail til foreningssekretær Villy J. Larsen på vjl@sagro.dk – så tager jeg gerne kontakt med tilbuddet til den pågældende!


 

Medlemsfordele

 

LEGOLAND åbner 2024 sæsonen lørdag den 23. marts.

LEGOLAND i Billund åbnede i 1968 - nu er der 8 LEGOLAND parker i verden, som samlet har mere end 15 mio. gæster p.a.

Som medlem af L&F kan du få rabat på både entrébilletten (15% - max. 5 stk.) og på overnatning (25%).

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter eller særtilbud.


 


Formand
Peter Jørgen Kock
Tlf. 3013-3223
peterjorgenkock@gmail.com


Politisk rådgiver
Villy Juul Larsen
Tlf. 20 23 85 49
vjl@sagro.dk