Nyhedsbrev november 2023

Formand Peter J. Kock’s debatindlæg på Landbrug og Fødevarers delegeretmøde 2023 i Herning, den 8. og 9. november:

 

Kampen om jorden - det er ikke en kamp, som har været eller som kommer. Nej det er en kamp vi er midt i! Der er mange, der har interesse i jord, til enten solceller, vindenergi eller skovrejsning. Alt for få har interesse i jord for at dyrke gode fødevarer. Det er faktisk kun os, der er samlet her i dag, der har denne interesse. I Familielandbruget har vi en værdi om det gode liv på landet, men hvordan kan denne værdi hænge sammen med solceller i baghaven? 

Nogle af jer, der er i salen, har måske flere interesser i jord. Jeg mener, at vi som erhverv bliver nødt til at tage debatten med os selv. Vil vi kapitalen og de hurtige gevinster, der er ved at sælge jord til store kapitalfonde, selskaber ect. til jordpriser, hvor almindelige landmænd ikke kan være med prismæssigt? Eller vil vi som erhverv sikre, at der også i fremtiden er arealer i Danmark hvor vi vil kunne dyrke gode klimavenlige fødevarer?

 Vi ved, at klimaet i Sydeuropa ændrer sig voldsomt og at de får sværere og sværere ved at dyrke afgrøder i fremtiden. Et sted disse afgrøder kunne dyrkes og så i fremtiden er i Danmark. Skal vi ikke sikre det?

Vi vil som erhverv også gerne understøtte generationsskiftet, men vi unge landmænd, og landmænd med mindre bedrifter, kan på ingen måde være med på de jordpriser vi ser, når der bliver solgt jord til store energiprojekter eller til skovrejsning.

Måske det er på tide at få efterset landbrugsloven? Den blev måske liberaliseret lige rigeligt nok i sin tid? Det er en debat jeg synes, at vi som erhverv skal tage nu. Den kan ikke vente, og den kunne meget passende blive anført af Landbrug og Fødevare i højre grad end det er tilfældet for nuværende.

Tak for ordet!

Peter J. Kock – Formand for Familielandbruget VEST-Jylland

     


 

Familielandbrugets Årsmøde den 30. oktober 2023 i Vingsted

 

Programmet var i landbrugets tegn. Formand Lone Andersen afholdt sin beretning og indholdet bød på bl.a.: Hvem skal eje den danske jord?, omvurdering af ejendomme, CAP28, men også hvordan vi kæmper i Familielandbruget for at bevare livet på landet?

Efterfølgende var der livlig debat, hvor foreningerne var på talerstolen og gør det vi er gode til. Man kunne ude i salen mærke demokratiet og det sammenhold, der er i Familielandbrugets foreninger, når man sidder i salen og følger med i de mange gode debatter.

Der var mødt talstærkt op fra Landbrug & Fødevarer. Adm. direktør Merete Juhl var på scenen med et oplæg omkring Dansk Landbrug. Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer, var også med ved bordet i salen og kunne følge den debat, der også pegede over på samarbejdet mellem foreningerne og Landbrug & Fødevarer.

Årets initiativpris gik til Naturbruget Tranum v. Pia Hjorth og Flemming Bang Andersen.

Årsmødet afsluttede med et sjovt og humoristisk indlæg, hvor vi kom lidt bagved kulisserne på journalisternes arbejde.

Kvinder på landet – etablering af gårdbutikker og andre ”Start-ups”

 

Onsdag, den 11. oktober blev der atter afholdt møde i ”Kvinder på landet” – en særlig gruppe under Familielandbruget VEST-Jylland.

Aftenens tema var ”Få gang i gårdbutikken eller anden Start ups” og knap 20 kvinder mødtes fra nær og fjern hos SAGRO i Herning til spisning og socialt samvær efterfulgt af et indlæg af Michelle Lykke, iværksætterkonsulent ved Erhvervsrådet for Herning og Ikast-Brande, som gav tips og tricks til brug ved opstart af iværksættervirksomhed. Herefter fulgte et indlæg ved Stine Sandermann, designer og iværksætter, som selv har været ”igennem hele møllen”. Stine fortalte om rejsens udfordringer og barrierer, og hvordan hun kom godt i gang med sin ”start-up”. Stine stoppede afbrænding af dyrebar uld – og fik en iværksætter-succes ud af det.

Læs mere: https://www.dr.dk/.../stine-stoppede-afbraending-af...

Atter et superspændende og fagligt relevant møde i Kvinder på landet.


 

Indlæg af Familielandbruget VEST-Jylland på Vestjyllands Højskole

 

Fredag (10.11.23) afholdt Familielandbruget VEST-Jylland i samarbejde med Vestjyllands højskole et eftermiddagsindlæg på højskolen over emnerne ”Landbrugets historie” og ”Familielandbruget VEST-Jylland – hvem er vi?”. Målgruppen var elever og ansatte på Vestjyllands Højskole og er et led i det fortsatte frugtbare samarbejde mellem Vestjyllands Højskole og Familielandbruget VEST Jylland.


 

Sikkerhedskalender til kvægbedrifter

 

SEGES Innovation P/S og Aarhus Universitet har i samarbejde udarbejdet en sikkerhedskalender rettet mod kvægbedrifter i Danmark. Kalenderen indeholder 12 centrale sikkerhedstematikker - én tematik for hver af årets måneder - der sætter fokus på bestemte sikkerhedsudfordringer i landbruget.

Kalenderen er et dialogredskab, der kan igangsætte en vigtig dialog blandt internationale medarbejdere og landmænd om arbejdssikkerhed på egen kvægbedrift.

Kalenderen er gratis og kan bestilles via linket her: Kalenderbestilling (au.dk)


 

Kommende arrangementer – sæt kryds i kalenderen

 

Du kan komme med til en række spændende arrangementer og webinarer:

16.november 2023, kl. 10.00, Webinar: Kampen om jorden – hvordan ser fremtiden ud for dansk landbrugsjord og erhvervets økonomi? Se programmet og tilmeld dig her: Kampen om jorden  – hvordan ser fremtiden ud for dansk landbrugsjord og erhvervets økonomi?   - SEGES TV

27.november 2023, Temadag om unge landbrugere og gartneres etablering. Afholdes af Landbrugsstyrelsen på Bygholm Landbrugsskole i Horsens. Se mere og tilmeld her: HORSENS – Temadag om unge landbrugere og gartneres etablering (sagro.dk)

11.januar 2024, Kl. 18.00 – Nytårsarrangement. Se mere og tilmeld her: HERNING – Nytårsmøde for Familielandbruget VEST-Jylland (sagro.dk)

16.Januar 2024, Bustur til Axelborg, København for medlemmer af Familielandbruget VEST-Jylland. Nærmere følger.

6.februar 2024, Økonomiaften i Aulum. Nærmere følger

Torsdag, den 14. marts 2024, Generalforsamling. Nærmere følger


 

Hjælp din nabo – eller din ven til at blive medlem i Familielandbruget VEST-Jylland

 

Jo flere medlemmer, desto større indflydelse på den førte landbrugspolitik i Landbrug & Fødevarer, men flere medlemmer giver også den fordel at vi er flere, som kan netværke med hinanden til fordel for de fleste.

Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre foreningens medlemmer til at overveje om de har en nabo, en kollega, et familiemedlem eller andre man kender, som med fordel ville kunne blive medlem af Familielandbruget VEST-Jylland.

Hvis du kender nogen som bør vide lidt mere om hvad Familielandbruget er, og hvad vi arbejder for, så se på nogle af de informationsmaterialer du kan finde her: 

Bliv medlem (familielandbrugetvestjylland.dk)

Foreningen tilbyder nye medlemmer gratis prøve-medlemskab fra nu og indtil juli 2024!

Kender du en som bør benytte sig af et gratis prøvemeldmsskab – så send en mail til foreningssekretær Villy J. Larsen på vjl@sagro.dk – så tager jeg gerne kontakt med tilbuddet til den pågældende!


 


Formand
Peter Jørgen Kock
Tlf. 3013-3223
peterjorgenkock@gmail.com


Politisk rådgiver
Villy Juul Larsen
Tlf. 20 23 85 49
vjl@sagro.dk