Nyhedsbrev juli 2024

Nyt fra formanden

 

Kære alle medlemmer.

Det var med meget blandede følelser at jeg i dag modtog Landbrug & Fødevarers pressemeddelelse om at Lone Andersen, vores lokale og mangeårige formand for Familielandbruget, og samtidig også viceformand for Landbrug & Fødevarer har valgt at trække sig fra sine poster, grundet en højere prioritering af de hjemlige opgaver.

Lone har om nogen personificeret Familielandbruget og arbejdet for de mindre landbrugs krav og rettigheder både lokalt og på landsplan. At hun nu vælger at prioritere de hjemlige opgaver er fuldt forståeligt – men også et kæmpe tab for både Familielandbruget såvel som for Landbrug & Fødevarer.

Efter at have tygget lidt på denne nyhed tog jeg en snak med først min egen familie, og herefter med den øvrige bestyrelse for Familielandbruget VEST Jylland. Og med opbakning fra disse i ryggen vil Familielandbruget VEST Jylland nu i nærmeste fremtid udsende følgende pressemeddelelse (uddrag):

-----------------------

Peter J. Kock stiller op til valget som ny formand for Familielandbruget.

Peter J. Kock – formand for Familielandbruget VEST Jylland - stiller op som kandidat til posten som formand for Familielandbruget, når der til det kommende årsmøde i Vingsted til oktober 2024 skal vælges en afløser for Lone Andersen. Det ligger fast, efter at nyheden om Lone Andersens afgang som formand for Familielandbruget i dag blev meddelt i en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer.

”Efter grundig overvejelse har jeg sammen med min familie og bestyrelsen for Familielandbruget VEST-Jylland truffet beslutningen om at opstille til formandsposten for Familielandbruget”, meddeler Peter J. Kock.  

Trods sin unge alder, 34, har Peter et langt og imponerende CV fra den landbrugspolitiske verden i tasken - herunder:

2015 – 2018         Landsformand for LandboUngdom

2021 -                  Bestyrelsesmedlem hos Familielandbruget VEST Jylland

2023 -                  Formand for Familielandbruget VEST Jylland      

Til daglig er Peter bosiddende sammen med sin hustru Louise på en mindre bedrift med økologisk planteavl lidt uden for Videbæk i Vestjylland. Landbruget drives som deltidslandbrug. Parrets plan er at udvikle deres landbrug, så det ikke er nødvendigt at have arbejde ved siden af. Peter også er ansat som forsøgstekniker ved Ytteborg Field Trials ved Hjerm uden for Holstebro.

Peter stammer fra Kerteminde på Fyn, og er uddannet Agrarøkonom fra Dalum Landbrugsskole i 2014.

------------

Tak for ordet

Peter J. Kock – Formand for Familielandbruget VEST-Jylland

 

Aftalen i den grønne trepart er et mesterværk i velafbalancerede kompromiser

 

Aftalen er imponerende og gennemtænkt og rummer velovervejede og balancerede løsninger.

Selvfølgelig er der knaster i aftalen, som vi helst havde været foruden, men kompromiserne er en del af succesen, både på kort og lang sigt.

 

Aftalen har sikret sammentænkning og mulighed for planlægning

Udsigten til at vi først skulle lægge arm om en CO2-afgift, dernæst en vandområdeplan, så en biodiversitetsplan, en plan for skærpet drikkevandsbeskyttelse osv. gav de fleste koldsved. For hvordan skulle sådan en tilgang sikre sammentænkning og helhedsplanlægning?

At sikre landbrugets rammevilkår - område for område - havde stillet sektoren i en meget svær situation og derfor er det en lettelse, at den grønne trepart bøjede sig mod hinanden og tog alle elementer med ind i aftalerummet – et scenarie vi næsten ikke havde turde håbe på.

 

Særlige elementer i aftalen

I L&F er vi glade for aftalen og der er en lang række elementer, som udmærker sig særligt. Nogle af disse er fremhævet herunder:

 • Aftalen skaber solide rammer for en ambitiøs grøn omstilling af dansk landbrug.
 • Aftalen er en massiv økonomisk investering i landbrugserhvervet.
 • Mål for reduceret kvælstofudvaskning skal nås ved at omlægge landbrugsarealer.
 • Arealomlægningen skal ikke styres fra København, men drives lokalt.
 • Skovrejsning skal ske på frivillig basis.
 • Der afsættes ca. 10 mia. til udtagning af lavbundsjorde og det forbliver frivilligt.
 • Der afsættes 40 mia. i en Grøn Arealfond, som skal være motoren i en del af de mange ambitiøse elementer i aftalen.
 • CO2-afgiften indfases fra 2030 og er sat sammen, så den ambitiøse landbruger, ved at investere i grønne tiltag har mulighed for at slippe for afgiften.
 • Aftalen anerkender helt overordnet økologien som et virkemiddel i den grønne omstilling af landbruget.
 • Aftalen indeholder en anerkendelse af, at Danmark ikke kan løse globale klima- og biodiversitetskriser alene.

 

Fakta om delelementer i aftalen

 

Du har mulighed for at dykke ned i aftalen og aftalens delelementer i rækken af faktaark, som du har adgang til herunder.

Aftale om et Grønt Danmark

Faktaark - Klimavirkemidler

Faktaark - Afgift

Faktaark - Danmarks Grønne Arealfond

Faktaark - Udtagning af lavbundsjord

Faktaark - Vandmiljø

Faktaark - Drikkevand

Faktaark - Vækstplan

Faktaark - Generationsskifte

Faktaark - Natur og biodiversitet

Faktaark - Privat skovrejsning

Faktaark - Økologi

Faktaark - Et internationalt udsyn

Faktaark - Statsstøtte


 

Kommende arrangementer – sæt kryds i kalenderen

 

Du kan komme med til en række spændende arrangementer:

 

 1. juli - 6. juli 2024 – Familielandbruget VEST Jylland deltager på Landskuet i Herning, dels som hjælpere på ”Barselsgangen”, dels på en fællesstand med SAGRO og SAGRO’s medejerforeninger.

Alle er velkomne på SAGROs stand på landsskuet i Herning den 4. til 6. juli. Her kan du møde SAGROs rådgivere og ejerforeningerne bag SAGRO.

Du kan nyde en afslappende stund i vores nyindrettede loungemiljø inspireret af
”stuehuset i 70’erne”. Her vil du også kunne læse et eksemplar af ”Landsbladet” fra en svunden tid.

Alle aktive medlemmer modtager en særskilt invitation med yderligere information.

Læs mere her: Forside - Landsskuet

Vi ses på Landsskuet!

 

Lørdag, den 10. august 2024 – Familielandbruget VEST Jylland deltager med stand på Aulum Dyrstue i samarbejde med SAGRO og Herning-Ikast Landboforening.

Alle aktive medlemmer af Familielandbruget får tilbud om 2 gratis indgangsbilletter. Hold øje med din mailbox. Invitationen med yderligere information kommer i mailen i nærmeste fremtid. 

Alle er velkommen i teltet hos Familielandbruget VEST Jylland. Vi byder på kaffe og småkager til de voksne og popcorn til børnene.

Læs mere her: Besøg - Aulum Dyrskue

Vi ses på Aulum Dyrskue!

 

Klimafolkemødet i Middelfart 29. til 31. august

Klima og landbrug – landbrug og klima – de to emner er uadskillelige i samfundsdebatten.

Sammen med de øvrige ejerforeninger bag SAGRO, L&F, LandboUngdom, ejerforeningerne bag Velas og Spiras står vi klar med en dialogstand på årets klimafolkemøde i Middelfart den 29. til 31. august.

Dertil kommer, at vi er medarrangører på en lang række af debatter, som skal understrege at Dansk Landbrug dyrker mulighederne og går foran med grønne løsninger.

Alle er velkommen til at kigge forbi til en snak på standen i Middelfart.

Læs mere her: Forside (klimafolkemoedet.dk)

 

Søndag, den 15. september 2024 - Familielandbruget VEST Jylland afholder Åbent landbrug med Farmers Market hos Hauge naturlam v/ Sven Joensen, Fastrupvej 32, 7400 Herning

 

Søndag, den 15. september 2024 - Familielandbruget VEST Jylland afholder Åbent Landbrug (landbrug med Put & Take sø) med Farmers Market - hos H. P. Vestergaard, Andrupvej 14, Odense, 7860 Spøttrup


 

Affaldssortering – også gældende i landbruget

 

På venlig opfordring fra Herning Kommune, minder vi om, at alle erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, pr. 1. januar 2023, skal sortere deres dagrenovationslignende affald i de samme 10 affaldsfraktioner, som man gør i den private husholdning (det gælder alle landets kommuner – Herning Kommune er blot et konkret eksempel).

Derudover gælder kravene generelt, om at erhvervsdrivende skal sorterere deres affald med henblik på nyttiggørelse. Få tips og tricks til din affaldssortering fra Miljøstyrelsen og Landbrug & Fødevarer her.

I kan finde flere oplysninger om affaldssortering og -håndtering her.

Hvis der generelt at spørgsmål i forhold til erhvervsaffald kan disse rettes til affald@herning.dk eller pr telefon 96288080.


 

Aktuelle medlemsfordele - Sommernyheder

 

Alle aktive medlemmer har adgang til en lang række af kontante medlemsfordele.

Aktuelt er der tilføjet en række sommernyheder:

- Rabat til Tivoli - rabatten løber frem til og med den 30. juni

- Specialtilbud fra Lomax på bord-bænkesæt, parasoller og krukker 

- Rabataftaler på en række hoteller

- Rabataftaler på krydstogter

 

Alle aktive medlemmer har i mailen med nyhedsbrevet også modtaget en samlet oversigt over koderne til alle de kontante medlemsfordele.


Formand
Peter Jørgen Kock
Tlf. 3013-3223
peterjorgenkock@gmail.com


Politisk rådgiver/ Foreningssekretær
Villy Juul Larsen
Tlf. 20 23 85 49
vjl@sagro.dk