Landboret

Landboretsrådgiverne i SAGRO samarbejder med bestyrelsen for Familielandbruget VEST-Jylland om at virke for landbrugets erhvervsmæssige interesser og at påvirke arbejdet vedr. forskellige planarbejder i forhold til offentlige myndigheder.

Landboret omhandler især arbejdsopgaver relateret til det åbne land, hvor der opstår interessekonflikter mellem landmænd og myndigheder.

Konflikterne kan dreje sig om restriktioner, der pålægges landmænd af hensyn til miljøet, eller det kan dreje sig om samfundsinteresser som anlæg af veje, spildevandsledninger, elmaster eller lignende.

Der rådgives også generelt om forhold og vilkår, man som lodsejer skal forholde sig til ved dyrkning af landbrugsarealer i det åbne land.

Som medlem af Familielandbruget VEST-Jylland kan du vederlagsfrit kontakte en af vores landboretsrådgivere for råd og vejledning i sager af principiel karakter. Hvis du efterfølgende vil gøre brug af landboretsrådgivning til specifikke spørgsmål, vil der blive faktureret efter vores normale timesatser.

For etablering og sekretariatsopgaver i vandløbslaug er det også en ydelse, der p.t. er vederlagsfri.

For specifikke spørgsmål kontakt en af vore rådgivere, som bedst kan træffes mellem 08.00 og 09.00.

 

Kontakt os

Villy Juul Larsen Politisk rådgiver 96 29 66 06 20 23 85 49
Villy Juul Larsen


Kontakt

Villy Juul Larsen
Politisk rådgiver

Tlf.: 96 29 66 06
Mobil: 20 23 85 49
vjl@sagro.dk