Arrangementer

HOLSTEBRO - Marknaturdag

08-09-2020 kl. 09:00 - Nupark 47, 7500 Holstebro

En temadag om vigtigheden af at bevare naturelementer i marken, og hvad man forstår ved god marknatur.

Læs mere om arrangementet