Kontingent 2024

Kontingent til Familielandbruget VEST-Jylland

Kontingent til Familielandbruget opkræves en gang årligt i februar måned. Når du er medlem i Familielandbruget VEST-Jylland er du også automatisk medlem af Landbrug & Fødevarer. I nedenstående skema ses hvorledes kontingentet er sammensat. Informationerne som bruges til at beregne kontingentet for bedriftsmedlemmer hentes fra gødningsregnskabet og ansøgningen om enkeltbetaling. Hvis du mener dit kontingent bliver beregnet forkert er du meget velkommen til at kontakte vores sekretariat.

Du kan se dine kontante medlemsfordele her: Medlemsfordele

Har du spørgsmål eller emner, som du mener at vi skal tage op i foreningen er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sekretariatet.