Legat til lille kvægbesætning

Udgivet d. 30-03-2021

Jesper Hansen og Mette Bidstrup får legat, der er målrettet mindre kvægbrug.

Den unge landmand, Jesper Hansen fra Bøvl ved Sdr. Omme, har fået tildelt et legat på 35.000 kr. fra Pedersens Fond af 2002, der administreres af Familielandbrugssektionen under Landbrug & Fødevarer.

Jesper Hansen og Mette Bidstrup fik legatet overrakt af Lone Andersen, der er formand for Familielandbruget VEST-Jylland.

Legatets fundats beskriver, at legatet fortrinsvis skal tildeles unge landmænd til hjælp til at oprette eller opretholde kvægbesætninger på mindre landbrug.

Jesper Hansen passer perfekt på den beskrivelse. 1. marts sidste år overtog Jesper sammen med sin kæreste en bedrift med 37 ha og 30 økologiske malkekøer.

Det er siden vokset en smule til nu 41 ha 32 køer, men så er der heller ikke umiddelbart planer om bedriften skal udvides yderligere. Den unge familie vil leve af gården suppleret med den indtægt kæresten Mette får som færdiguddannet sygeplejerske.

Jesper Hansen var i øvrigt den første, der benyttede den nye sælgerpantebrevsmodel, da han erhvervede gården fra Frederik Djernæs. Modellen betyder, at sælger kan lade op til 10 % af salgsprisen stå i ejendommen.
Reglerne vil lette generationsskiftet, fordi køber ikke skal betale hele summen kontant, men i stedet betaler i aftalte rater, samtidig med at sælger har pant i ejendommen.