Generalforsamling

Digital generalforsamling blev afholdet den 22. marts 2021

Nyvalgte til bestyrelsen 2021 er:

  • Næstformand: Martin Alstrup  
  • Nina Svanborg  (deltid)
  • Birger H. Jensen (driftsøkonomi)
  • Peder Nielsen (økologi)
  • Carsten Høher-Thomsen  (frit valg)
  • Karsten Stubben (frit valg)
  • Peter Jørgen Kock (frit valg)

Revisor er Anders Just og Kristian Bækgård.

Læs mere her.