Nyhedsbrev april 2022

Foråret og foreningsarbejdet er godt i gang!

 

Efter en veloverstået generalforsamling er foråret nu for alvor i gang.

I bestyrelsen har vi takket af med Flemming Merrild og Birger Jensen, og budt velkommen til Sven Joensen og Edvard Rasmussen.

Det er med stor glæde at vi kan meddele at Familielandbruget Midt Vest har besluttet en sammenlægning med Familielandbruget VEST-Jylland med virkning fra årsskiftet. En del af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret i begge foreninger og de gode initiativer fra Midt Vest vil dermed blive videreført. Du kan læse mere fra generalforsamlingen her.

På den politiske dagsorden er energi og fødevaresikkerheden, som følge af krigen i Ukraine, og de kommende CO2 afgifterne højaktuelt. 

I regeringens udspil til den grønne skattereform afventer udformning af CO2-afgift på landbrugets biologiske processer en særlig delrapport til efteråret.

En dansk særskat på landbrugets biologiske processer vil skade dansk landbrug og hele fødevareerhvervet, påføre den finansielle sektor markante tab og risikere at føre til stor CO2e-lækage til skade for klimaet globalt. 

Krigen i Ukraine har vist betydningen af at have sine egne råstoffer og produktion af fødevarer eller energi. Vi forventer at ekspertgruppens kommende rapport vil sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for politikerne.


 

Kom til klimadag i Aulum eller Esbjerg!

 

Alle landbrug skal de kommende år gøre en ekstra indsats for at sikre et lavere klimaaftryk fra landbrugsproduktionen. Nu er der konkret hjælp at hente med klimaværktøjet ESGreen Tool, der kan beregne klimaaftrykket på din bedrift og understøtte dine valg af klimatiltag.

Foreningerne, SAGRO og SEGES inviterer dig til klimadage i Aulum og Esbjerg den 5. eller 6. maj, hvor du både vil få de overordnede begreber på plads, men også mulighed for at regne på din egen bedrifts klimaaftryk og beregne på mulige forbedringer og konkrete tiltag.

Der vil medvirke medarbejdere fra SAGRO og SEGES, som alle vil dele viden og hjælpe dig til blive forberedt på fremtidens krav og den grønne dagsorden.

Det er gratis og inklusiv forplejning. Du kan læse mere og tilmelde dig senest mandag her.


 

Har du udenlandsk eller ukrainsk arbejdskraft?

 

Har du ukrainsk eller udenlandsk arbejdskraft, kan det være relevant at du videregiver disse informationer til dem:

 

Gratis sprogcafe

Sprogcenter Midt tilbyder åben cafe: "Kom og prøv det danske sprog, mens du hygger dig med andre ukrainere, som også venter på opholdstilladelse.
Vi sørger for kaffe og te og en hyggelig stemning. Der er voksne til at lege med børnene, så tag gerne dine børn med. Vi mødes i vores hyggelige Multirum.
Merkurvej 1, Herningcentret, Herning. Første gang er den 4. maj og sidste gang den 25. maj.

 

Gratis uddannelse og job 

Sundhed og Ældre i Herning Kommune tilbyder uddannelse og job til ledsagere til herboende udenlandske medarbejdere under titlen "Par i job".

Uddannelse er opdelt i tre faser:

  1. Dansk sprog og kultur, samt mulighed for besøg og kort praktik for at blive afklaret om faget er noget for dig  
  2. Dansk og evt. matematik undervisning kombineret med deltidsjob
  3. Ordinær uddannelse til social- og sundhedshjælper (1år og 7 mdr.) eller social- og sundhedsassistent (4 år og 3 mdr.)

Efter uddannelse er du sikret job i Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Uddannelsen er bygget op, så du kan gå til næste skridt når du er klar til det. Vi tilbyder uddannelse som trainee job, så du får løn under hele uddannelsen. Vil du vide mere kan du kontakte Lisbeth Munk, Rekrutteringskonsulent, på mail: sualm@herning.dk

 

Husly

Foreningerne bag SAGRO har videreformidlet ledig husly til ukrainske flygtningen med tilknytning til ansatte ukrainere i landbruget. Kommunerne har nu etableret samme service og vi henviser fremover til dem. Stor tak til alle, der tilbød deres hjælp med ledig husly.


 

Gratis tjek af dine lavbundsarealer

 

Foreningerne bag SAGRO har besluttet at give en hjælpende hånd til igangsættelse af flere lavbundsprojekter. Der er behov for hurtig handling nu på frivillige kollektive virkemidler. Der er forskellige puljer, som kan ansøges, og det kan være vanskeligt at få overblik over, om der er potentiale på din ejendom.

Derfor kan du nu som medlem får en gratis screening af dine arealer.

Udfyld denne formular og du vil blive kontaktet af en rådgiver: https://www.sagro.dk/faa-et-tjek-af-lavbundsjord-kun-for-medlemmer

Tilbuddet gælder "først til mølle" og så længe "lager haves".


 

Har du arealer i Natura2000?

 

Har du arealer i Natura2000 skal du være opmærksom på, at der er nye statslige planer er i høring frem til 25. maj 2022.

Du finder både kort over arealerne og planerne her:  https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027

Det er 3. generations planer og det er indsatserne, som nu er i høring. Der er særligt fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed. Områdernes areal afgrænsning er ikke ændret.

Indsatsen er som udgangspunkt frivillig for private lodsejere med mulighed for tilskud.

Efter offentliggørelse af de endelige planer, skal Kommunen udarbejde handleplaner med forvaltningsindsatser.


 

Faunastriber 2022

 

Så er det sidste chance for tilmelding til faunastriber! Tilmelding skal ske på www.faunastriber.dk, hvor du også kan læse mere om projektet.

Frøblandingen består af 10 forskellige blomstrende arter, hvoraf de fleste er flerårige. Det er derfor bedst at faunastriben bliver placeret et sted, hvor den kan ligge i flere år. Den bedste placering er i kanten af en mark, som grænser op til et levende hegn, et dige, en skov eller et naturområde.


 

Kontante medlemsfordele

 

Som medlem af Familielandbruget har du adgang til rabatter via Landbrug & Fødevarer.

Der er rabat på forsikringer, briller, arbejdstøj, forlystelser, hoteller, telefoni og meget mere.

Tilbuddene opdateres jævnligt og de finder dem alle her: https://lf.dk/medlemskab/kontante-medlemsfordele

Aktuelt er rabat på entre og overnatning i LEGOLAND. Koden er vedlagt i mailen med dette nyhedsbrev. 


 


Formand
Lone Andersen
Tlf. 21 48 00 77
lon@lf.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk