Nyhedsbrev juni 2021

God sommer!

 

Historisk vigtige forhandlinger er i gang omkring regeringens landbrugsforhandlinger, hvor både klima, vandmiljø og EU's landbrugsstøtte står for skud.

Landbrug & Fødevarer arbejder hårdt på at højne politikkernes faglige viden i beslutningerne og efterspørger blandt andet en "2.nd opinion" omkring tallene for kvælstof udledning til vandmiljøet fra landbruget.

Vi håber på et bredt forlig, hvor stramningerne for erhvervet ikke bliver ødelæggende for konkurrenceevnen og landbrugsproduktionen i Danmark.

Vores kommuner konkurrerer de næste par år om at blive "Danmarks vildeste kommune" med forskellige tiltag på kommunens egne arealer, men vi bidrager også mere eller mindre ubevidst i landbruget. Vil du gøre endnu mere, kan du lade naturen "stå til" i hjørner og læhegn, bevare gamle træer og lad dødt ved ligge. Læs flere tip til hvad du, som landmand, kan gøre her.


 

Small Business er i top

 

I dansk landbrug har vi en underskov af veldrevne, bæredygtige og økonomisk succesfulde små landbrug. Bedrifter, hvor en familie lever et rigtig godt liv på en gård med god arrondering, plads til biodiversitet, tid til at bekymre sig om naboer og overskud til ofte også at rumme nogen af samfundets svageste. 

Men i den offentlige debat er small business-landbrug næsten usynlige. Det er ikke dem, der får vores opmærksomhed. 

De store landbrug løber med spaltepladsen. Og vist er der mange, der gør det virkelig godt. Det læser man om, når KvægNøglen f.eks. offentliggør sine resultater, og den bedst placerede landmand har henved 400 køer og over 20.000 kr. i dækningsbidrag pr. årsko. Det kalder da på respekt.

Men man behøver ikke at være stor for at være god. Et af mine medlemmer, der har 70 køer og en enkelt robot, har et dækningsbidrag pr. årsko, der er 1.000 kr. højere. Det skrev han til mig, fordi han også synes, at små landbrugs økonomiske succes alt for sjældent bliver bemærket. Han skrev også, at han havde indbetalt 300.000 kr. på sin pensionsopsparing, og at skattefar også fik 400.000 kr. 


 

Lad landet leve!

 

Tak for jeres deltagelse i workshoppen i Viborg med Tænketanken Frej, LandboUngdom og Familielandbruget.

Der var masser af gensidig inspiration og input til de kommende års strategi, der vil blive anvendt i den kommende proces omkring Familielandbrugets fremtidige virke.

I invitationen stod følgende: Det danske samfund er i evig forandring, og de seneste år er ingen undtagelse. Det store fokus på den grønne omstilling og det store fokus på bæredygtighed sætter stigende krav til både klimaaftryk og miljøpåvirkning. Det gælder både på landet og i byen.

Men hvordan ser en bæredygtig fremtid på landet ud? Hvordan sikrer vi, at der på landet skabes bæredygtige vilkår for både mennesker, natur og dyr? Og hvordan kan landmænd og beboere på landet i fællesskab skabe en levende fremtid?

Det er store spørgsmål, som vi i fællesskab forsøger at besvare til en række workshops rundt om i landet.

Til workshops prøver vi at sætte retningen for livet på landet i fremtiden. Jeres ideer, ambitioner og drømme vil danne grundlag for, hvordan organisationen Familielandbruget vil understøtte fremtidens foranderlige landbrug og liv på landet.

Der bliver arbejdet med følgende 3 emner: Klima, biodiversitet og natur. Fremtidens landbrugere og beboere på landet. Generationsskifte og økonomi.

Når den sidste workshop er afviklet ultimo juni, vil materialet blive bearbejdet af Frej og overleveret til Familielandbruget til den videre arbejdsproces.


 

Nu skal det afgøres – er vandløbet naturligt eller ej?

 

Målsatte vandløb i hele landet skal nu screenes for at kategorisere hvilke, der er naturlige og hvilke, der tydeligt er gravet med afvanding for øje. Screeningsmodellen indeholder også informationer om terrænforhold. Den viden er nyttig i forbindelse med vandløbsprojekter og f.eks. projekter med separatkloakering. Herning-Ikast Landboforening står, sammen med de øvrige ejerforeninger bag SAGRO og andre foreninger i regi af Landbrug & Fødevarer, bag beslutningen. Landbrug & Fødevarer har længe haft brug for denne viden i forhold til alle de vandløb, der er med i vandplanerne.

I den landsdækkende styregruppe for arbejdet er de lokale repræsentanter Sven Agergaard fra Herning-Ikast Landboforening, Niels Laursen fra Sydvestjysk Landboforening og Martin Alstrup fra Familielandbruget VEST-Jylland. Politisk rådgiver, Stine Bundgaard fra SAGRO, har plads i den faglige følgegruppe.

Det er den rådgivende ingeniørvirksomhed EnviDan A/S, som gennemfører screeningen for landbruget. Den viden, der kommer ud af arbejdet, er vigtig for både landbruget og vandrådene, som har til opgave at prioritere forslag til fysiske indsatser i vandløbene, vandløbsrestaurering, regulering m.m. Resultatet af screeningen giver mulighed for at pege på områder, hvor risikoen for negativ påvirkning af vandafledningen er lavest.


 

"Her bor vi"- puljen

 

Nordea-fonden afsætter 50 mio. kr. til at drømme stort i alle små byer. Det betyder, at foreninger i danske småbyer indtil den 23. september 2021 kan søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens Her-bor-vi-pulje til at styrke fællesskabet i deres by.  

Flere af jer har måske gode projekter, som kan komme i betragtning. Via dette link I kan læse mere om Her-bor-vi-puljen samt de kriterier der skal være opfyldt for at kunne søge midlerne: Her bor vi-puljen | Nordea-fonden (nordeafonden.dk).

Hvem, hvad, hvornår?

  • For at søge Her-bor-vi-puljen skal projektet have en stærk relation til et mindre dansk bysamfund med 200-5.000 indbyggere og indeholde aktiviteter, der foregår i eller ved byen.
  • Projektet skal være organiseret i en forening, selvejende institution, ikke-uddelende-fond eller kommune. Dvs. at almennyttige og nonprofitorganisationer kan søge. 
  • Der kan søges mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. inkl. moms. Der kan søges om medfinansiering til større projekter, hvis uddelingen støtter en velafgrænset og veldefineret del af projektet. Ved offentlige projekter stilles der krav om mere end 50% kommunal eller regional medfinansiering.
  • Puljen kan søges indtil 23. september 2021. Alle ansøgere får svar medio december 2021.

 

Medlemsrabat på biller, arbejdstøj og LEGOLAND

 

Som medlem af Landbrug & Fødevarer er der flere kontante rabatter at hente. Her er et par eksempler.

  • Opnå 25% rabat på arbejdstøj hos Billig-arbejdstøj.dk og på briller hos Profil Optik
  • Opnå rabat på entrebilletter til LEGOLAND 
  • Se mange flere medlemstilbud her.

Koder og rekvisition til Profil Optik har du, som medlem, modtaget i en mailen vedr. dette nyhedsbrev.


Formand
Lone Andersen
Tlf. 21 48 00 77
lon@lf.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk