Nyhedsbrev juni 2020

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blev grundet forsamlingsforbuddet afviklet på utraditionelvis i år.

Afstemningen om godkendelse af årsrapporten foregik elektronisk og via brevstemmer, og jeg aflagde beretning on-line via Skype.

Der var genvalg til alle på valg, og nyvalg til Flemming Merrild. Tillykke og velkommen.

Den efterfølgende debat var god og livlig. Tak for det.

Jeg glæder mig til næste år, hvor vi forhåbentlig igen kan mødes fysisk til generalforsamlingen.

 

Konstituering 2020/2021

Bestyrelsen har konstitueret sig og fordelingen blev at jeg fortsætter, som formand med Svend Bodholt Nielsen, som første næstformand og Martin Alstrup, som anden næstformand.

Hele konstitueringsoversigten kan ses her.


 

Fra beretningen: Manglende betaling for naturpleje

Da fødevareministeren var på besøg i Birk her i februar fik vi, og især Nina Svanborg fra vores bestyrelse, ham grundig gjort opmærksom på, hvor ødelæggende det er for vores erhverv, når alverdens betalinger fra landbrugsstyrelsen lader vente på sig. Især betalingen for naturpleje har været utrolig meget forsinket. Regninger skal jo løbende betales hos os landmænd, og derfor er det helt uanstændigt, at staten ikke betaler skyldige beløb til landmænd.

På generalforsamlingen slog Svend Bodholt hårdt mod de IT-problemer, som Landbrugsstyrelsen holder op foran sig i forhold til indberetninger og udbetalinger til landmænd.

- Alle andre firmaer verden over, ville have hældt de folk ud, hvis man havde it-problemer i månedsvis, sagde han.

Også Nina Svanborg var kritisk overfor de IT-problemer, der har forsinket udbetalinger til eksempelvis naturpleje.

- Der er mange derude, der ikke har fået endnu, og der er nogle, der lever af at lave naturpleje. Vi risikerer, at der er nogle, der opgiver at lave naturpleje, og så får vi mindre natur, sagde hun.


 

Fra debatten: Prisen på grisen - og på jord

På generalforsamlingen funderede Martin Alstrup over, om landbrugene er blevet for dyre til at de unge kan tage over.

Carsten Thomsen satte priserne i perspektiv med følgende eksempel:

I 1955 kostede en hektar landbrugsjord 3750 kr. Med en kilopris på 4,10 kr. på svin, svarer det til 900 kg.

I 2008 kostede en hektar 263.000 kr., mens svineprisen var 9,6 kr. Der skulle således 27.000 kg svinekød til at for at matche en hektar.

Under debatten blev der også igen diskuteret udfordringer med hjortevildt og bramgræs, ligesom vedligeholdelse af vandløb og kontrolbesøg fra myndighederne blev rundet.

Jeg påpegede i den sammenhæng, at landmændene på sin vis bør være glade for kontrolbesøg, for uden dem kunne vi ikke fastholde relativt høje priser på fødevarerne.


 

Vi kan indberette vigtig data om spildevand

De seneste par uger er kommunernes udledning af spildevand og overløb til vandmiljøet kommet i fokus i medierne. Det er et tiltrængt fokus.

 

Lad os samle data ved at indberette overløb af spildevand via en tilføjelse til appen FarmTracking, som SEGES udviklede og udgav i efteråret 2019. Appen er tilgængelig for alle landmænd. Med indberetninger herfra får vi beliggenhed og fotodokumentation for hændelsen. Det kan vi holde op mod kommunernes indberetninger.


Målet er at samkøre kommunernes egne overløbsdata med de indsamlede data. Jo flere data, vi samler via appen, desto tungere bliver vores argumentation over for myndigheder og politiker.


 

Sæt kryds i kalenderen 30. juni

Årets sommerudflugt starter hos Troels Hymøller på Fyrstenborgvej 10, Skjern.

Troels fortæller, hvordan han er blevet etableret som sharemilker via en LowCost-metode. 

I løbet af aftenen vil vi få indsigt i et ejerskifte, der er gennemført ved hjælp af den nye ordning med sælgerpantebreve. Det er Frederik Djernæs, der fortæller om sine erfaringer med denne form for generationsskifte.

Afhængig af forsamlingsforbuddet kan der være begrænset antal pladser.

Tilmelding her.


 

Rabat til Tivoli og LEGOLAND

Tivoli

Skal du i Tivoli i løbet af sommeren, så køb entrebilet, turpas eller årskort med rabat i perioden 8. juni til 22. juni 2020. Billetterne kan også bruges uden for perioden.

LEGOLAND 

Du kan også få rabat på din entrebillet til LEGOLAND.

Vær obs på at det ikke er muligt at kombinerer med andre rabatter.

 

Rabatten kan kun benyttes af aktive medlemmer, som kan få link og kode ved henvendelse til UBH@SAGRO.dk


 


Formand
Lone Andersen
Tlf. 21 48 00 77
lon@lf.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk