Nyhedsbrev oktober 2021

"Anden halvleg" skal i gang !

 

Familielandbrugets årsmøde blev i år afholdt i Vingstedcenteret, og det var dejligt igen at kunne mødes med medlemmer fra hele landet efter en periode, hvor online-møder har været dominerende. Et af punkterne i min beretning var naturligvis Landbrugspakken, og her er et uddrag:

"Takket være en kæmpe stor indsats fra vores formand Søren Søndergaard, hele L&F og alle vore folkevalgte organisationer og andelsvirksomheder, kom en bred politisk aftale i hus. 

Det har været et særdeles stærkt teamarbejde, som bør gøre os alle stolte af vores erhverv, og som bør få alle der ikke er medlem af Familielandbruget til straks at melde sig ind.

Jeg er så glad for, at det i sidste ende blev en BRED politisk aftale. Det viser først og fremmest, at politikerne VIL vores erhverv og tror på, at vi er en vigtig del af klima- og biodiversitets-udfordringerne. For det ER vi jo.

Vi er glade for, at man nu forhåbentlig også vil fokusere på at få lavbundsjorde under 10 hektar med i udtagningen.

Det er også rigtig positivt, at aftalen understøtter unge landbrugere med 964 mio. kr. fra EU’s landbrugspolitik. Pengene skal især bruges til en etableringsstøtte på op til 745.000 kr. for en fuldtidslandmand og det halve for en deltidslandmand.

Det er også meget vigtigt at der nu igangsættes et udvalgsarbejde, som skal afdække muligheden for en modernisering af ammoniakreguleringen. Og netop ammoniakreglerne har konstant vores fulde opmærksomhed, og ellers var det heller ikke kommet med i landbrugsaftalen. Desværre er der ikke sat penge af til de berørte ejendomme, men det kæmper vi for kommer senere.

Aftalen er i hus. Men nu venter det store arbejde med at gøre alle ordene konkrete. Der er mange tal og procenter i spil. Og det næste, vi skal, er at få et overblik, så vi kan se konsekvenserne for hvert enkelt landbrug.

Der venter et stort arbejde med "Anden halvleg" hvor aftalen skal konkretiseres i bl.a. bekendtgørelser og vejledninger, som også vil kræver at vi står sammen for at nå i mål."


 

Vores kandidat vandt Familielandbrugets Initiativpris 2021

 

Stort tillykke til Anne Maja Schlæger og Sven Joensen der i år modtog Familielandbrugets Initiativpris 2021. Initiativprisen tildeles en landmand, som har udmærket sig og gjort ekstraordinære tiltag på sin bedrift, som blev indstillet af Familielandbruget VEST-Jylland.

Sammen med sin kone Anne Maja Schlæger driver de en fårebesætning på lowcost-niveau. Det vil sige, at de bruger så få ressourcer som muligt i den daglige drift, hvilket både er til gavn for klima, miljø og pengepungen. Det gør de ved at lade fårene afgræsse 1.100 hektar, heriblandt både naturarealer, som enge, overdrev og heder, men også frøgræsmarker og en solcellemark.

Herudover lader de fårene være ude året rundt på den baggrund, at får ses som et særligt hårdfør dyr. På den måde sparer de også en ressource i form af en staldløsning.

Sven Joensen blev meget overrasket, da han fik nyheden om, at parret havde vundet Familielandbrugets Initiativpris.

"Det havde jeg ikke set komme. Men jeg er meget beæret, for jeg kan helt sikkert se mig selv i relation til Familielandbruget og de værdier, som de har i fokus, blandt andet fællesskabet, nærheden, familien og det gode liv på landet, siger landmand, Sven Joensen."

Det er Familielandbruget, Landbrug & Fødevarer, der hvert år uddeler Initiativprisen i forbindelse med foreningens årsmøde. Om dette års vinder siger Lone Andersen, formand for Familielandbruget:

"Anne Maja Schlæger og Sven Joensen har vundet Familielandbrugets Initiativpris fordi, at de gør noget ret utraditionelt ved den måde, som de driver fåreavl og naturpleje på samtidig med, at de har en rigtig god hverdag og en god økonomi. De har et smittende engagement og er nytænkende, hvorfor de er de helt rigtige kandidater til at vinde prisen."

Parret blev offentliggjort som vindere på Familielandbrugets årsmøde mandag d. 11. oktober. Med prisen fulgte en præmie på 10.000 kr.


 

Møde om genslyngning af Fåre Mølleå

 

Der var "fuldt hus" til kaffebordsmøde ved Lemvig, da Familielandbruget VEST-Jylland inviterede til møde om emnet ”Genslyngning af Fåre Mølleå”. Det blev et tilløbsstykke for interesserede landmænd i lokalområdet.

På mødet orienterede Biolog Jane Grooss fra Natur & Miljø, Lemvig Kommune om projekt ”Genslyngning af Fåre Mølleå” – herunder kommunens forundersøgelser, kontakt til lodsejerne, om kommunens ansøgning om midler til gennemførsel af projektet – og endelig om hvad de berørte lodsejere vil kunne forvente sig af kompensationsmidler, jordfordelingsarbejde mv. i tilfælde af, at midlerne bevilliges og der kan nås til enighed om opgavens udførelse.

Læs mere her.


 

Det var helt vildt!

 

I samarbejde med andre landboorganisationer afholdt vi i denne uge et medlemsarrangement i Videbæk med titlen "Det er helt vildt".

Både hjortevildt, ulv og bæver blev drøftet, og det stod efter mødet klart at dilemmaerne er mange, og at løsningerne skal vi, som jægere og lodsejere, selv finde.

Vi mangler kontinuerlige registreringer af skaderne for at kunne gå videre ad den politiske vej, men adfærd kan ændres ved at stille betingelser i jagtlejekontrakterne. 

Både dialog med Naturstyrelsen om fællesjagter og registreringer af markskader er allerede igangsat af vores "Taske force skadevoldende vildt" i SAGRO og foreningerne bag.

Læs mere her


 

 

Har du styr på reglerne, hvis du vil fælde skov?

 

Hvis du i løbet at efteråret og vinteren påtænker at rydde et areal med skov og inddrage det i markdriften, skal du være opmærksom på at rydningen vil være omfattet miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Det betyder at du skal henvende dig til kommunen inden du går i gang med at fælde skoven, da kommunen skal vurdere, om rydningen af skovarealet vil have en større miljøpåvirkning.

Hvis kommunen vurderer, at rydningen ikke vil have nogle miljøpåvirkning, kan du gå i gang med at rydde skoven.

Reglerne gælder for alle skovarealer og ikke kun fredskov.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte naturrådgiver Nicolai Smed Kjær, nsk@sagro.dk  | Direkte tlf. 76 60 21 85  | Mobil  +45 25 57 99 77


 

Online møde om etablering af gårdbutik 02.11 kl. 19.00

 

Tænker du på at starte din egen gårdbutik?

Familielandbrugets "Inspirationsudvalget for livet på landet" inviterer til et spændende online inspirationsmøde 2. november kl. 19.00 om etablering af gårdbutik.
Brødrene Tobias og Joakim Hausted driver landbrug og gårdbutikken Abildskærs Gård i Rødding. De fortæller om deres erfaringer med etablering af deres gårdbutik. Mie Nielsen Blom er chefkonsulent i Landbrug & Fødevarers afdeling for fødevaresikkerhed. Hun kommer ind på hvilke overordnede ting du skal være opmærksom på inden du starter op.

Vi kommer rundt om:
• Hvad skal jeg have med i mine overvejelser inden jeg går i gang?
• Hvilke muligheder er der for afsætning?
• Hvad skal jeg sørge for i forhold til økonomi, lovgivning,
• finansiering, indretning m.m.?
• Er der regler jeg skal være særlig opmærksom på?

Efterfølgende er der rigelig mulighed for at komme med spørgsmål og deltage i debatten.

Tilmelding inden 2. november kl. 17 via linket her.

Mødet kommer til at foregå på Microsoft Teams. Vi sender dig et link, du kan tilgå.
Kontante medlemsfordele

 

Som medlem af landboforeningen og Landbrug & Fødevarer har du mange forskellige medlemsfordele, og de bliver løbende opdaterede.

De sidste nye aftaler er rabat hos Thiele og nye rabatpriser på landbrugsdiesel og fyringsolie hos OK.

Husk også rabat på arbejdstøj og gode tilbud i Fordelsshoppen.

Du kan finde alle de opdaterede medlemsfordele her.

Mere information og koder er vedlagt i mailen med link til dette nyhedsbrev.


 


Formand
Lone Andersen
Tlf. 21 48 00 77
lon@lf.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk