Nyhedsbrev september 2020

Sensommerens glæder og bekymringer

 

Jeg glæder mig over årets vækstsæson med tilpas mængde vand og sol på de rettet tidspunkter, og en let høst for de fleste. Samtidig giver både corona og Afrikansk svinepest anledning til bekymringer og usikkerheder for os alle og vores erhverv.

Det er dog betryggende at vildsvinehegnet langs grænsen kom op i tide.

Mange arrangementer er stadig reducerede eller aflyste grundet corona, og Familielandbrugetsektionens årsmøde 2020 er i år reduceret til blot en dag.   

Vi må alle tage ansvar ved at bruge håndsprit og og de anbefalede værnemidler. Vi må holde afstand til hinanden for at holde corona-pandemien i skak, selvom vi har brug for – og lyst til – at mødes.


 

Åbent Landbrug 2020

 

Sidste år var lige knap 85.000 danskere på besøg i stalde og marker under Åbent Landbrug. Sådan kommer det desværre ikke til at gå i coronaåret 2020. Men naturligvis smider vi ikke denne kronjuvel i vores kontaktarbejde og brobygningen til danskerne væk. 

Åbent Landbrug bliver i 2020 afholdt digitalt over hele september måned og med en fysisk del, denne dog med et begrænset publikum den 20. september. Til gengæld er der næsten tre gange flere værter end før. 80 mælkeproduktioner, 45 griseproduktioner, 10 kødkvæg- og kalveproduktioner og seks æg- og kyllingeproduktioner åbner dørene for tre små hold gæster klokken 10, 12 og 14 på dagen. Husk at booke forud.

Få erhverv er mere håndgribelige end landbruget. Fra nu og til slut-oktober er Landbrug & Fødevarer i aktion på Facebook, Instagram og YouTube. Med 11 mindre film stilles skarpt på livet som landmand. Der er fokus på den store faglighed og brændende engagement hos landmænd i alle produktionsgrene og nichelandbrug som quinoa, hamp og dansk vin.

Se den første film her.

 


 

Affaldsindsamling 19. september 2020

 

Landbrug & Fødevarer støtter op om Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, som desværre på grund af Covid-19, er blevet flyttet fra foråret til lørdag den 19. september 2020.

Landbruget har i årevis kæmpet med og mod det skrald, der bliver smidt ud af bilruder og læsset af diverse steder i det åbne land samt forklaret og fortalt om de fatale følger, der er forbundet med at blandt andet vores husdyr indtager de uønskede genstande/affald sammen med foderet fra og på markerne.

Tidspunktet er uheldigt i forhold til høsten og såning af både nye afgrøder samt efterafgrøder, og sidst men ikke mindst sammenfaldet med Åbent Landbrug den 20. september. I 2021 vil indsamlingen være d. 18. april.

Læs mere på https://www.affaldsindsamlingen.dk/


 

Pesticidfri dyrkning i boringsnære beskyttelsesområder

 

 

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring de almene vandforsyninger er nu fastlagt, og de fleste steder vil det betyde pesticidfri dyrkning i fremtiden. Frem mod udgangen af 2022 er det muligt at indgå frivillige aftaler mellem lodsejer og vandværkerne. Vi tror på at de frivillige aftaler er at foretrække, da det giver mulighed for individueller aftaler omkring arealet, ønsker om skovrejsning eller etablering af ny natur og den økonomiske kompensation. Efter 2022 overgår opgaven til staten, hvorefter der forventes et generelt forbud mod pesticider i BNBO.

Du kan finde BNBO områder på arealinfo.dk. Se vejledning herunder.

Hvis du har arealer i BNBO og har brug for rådgivning kan du kontakte Helle Borum på 2967 9435 eller på e-mail hbo@sagro.dk


 

Kampen mod § 3-forbuddet fortsætter

 

I juni måtte vi, trods store protester og skarpe faglige argumenter, se regeringen med rød bloks opbakning vedtage et forbud mod at gødske og sprøjte § 3-arealer. Vi lovede ved vedtagelsen, at vi ville fortsætte kampen, fagligt og juridisk, og i så lang tid frem som nødvendigt. 


Landbrug & Fødevarer etablerer nu en ny erfagruppe, som blandt andet skal give input til Landbrug & Fødevarers videre arbejde med at få omstødt eller ændret de nye regler, som vil få meget store konsekvenser for en række landmænd.


Formålet med erfagruppen er, at sikre en tæt dialog mellem de berørte landmænd og Landbrug & Fødevarer i forhold til de kommende indsatser på området. Erfagruppen vil bidrage til erfaringsudveksling hårdt ramte landmænd imellem og mellem medlemmerne af gruppen og Axelborg. 

Det første møde blev afholdt den 2. september 2020.


 

Sæt kryds i kalenderen

 

26. oktober kl. 18.00-21.30: "Etablering og ejerskifte" på Agroskolen

En aften for de unge, som drømmer om at etablere sig og for de ældre, der vil afhænde indenfor en årrække.

Få gode råd og ideer til etablering og afvikling fra rådgivere i SEGES og SAGRO. Mød unge, som allerede har realiseret deres drøm. Deltag i speed-dating.  

Endeligt program følger.


 


Formand
Lone Andersen
Tlf. 21 48 00 77
lon@lf.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk