Nyhedsbrev juli 2020

God sommer!

Sommeren er over os. Genoplukning efter corona har snart normaliseret livet. Landbrugspolitikken er igen i omdrejninger og både vigtig og alvorlig.

Vi kan se frem i mod nye Vandplaner, endnu flere kvælstofstramninger og restriktioner på §3. 

Erhvervet har hårdt brug for lobbister og politikkere, der er landbruget venligt stemt, både nationalt og internationalt.

Godt at Landbrug & Fødevarer igen er klar til kamp.

Læg mærke til sommerens kampagne, som sender en hilsen ud i sommerlandet til danskerne, der i år "genopdager" smukke Danmark, og sender et skulderklap til Jer primærproducenter med tak for lækre og gode fødevarer. 

Jeg ønsker alle en god sommer med håbet om at I får tid til lidt ferie.


 

Regeringen forbyder at sprøjte, pløje og gøde beskyttet natur

Trods massive protester fra Landbruget er loven om dyrknings-restriktioner på §3 nu vedtaget.

Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2022. Dermed kan landmænd, der i dag sprøjter, pløjer og gøder beskyttede engarealer, nå at omstille sig de nye regler. Det vil fortsat være muligt for landmænd at lade køer, får og andre dyr afgræsse engarealerne - hvis der er foder nok!

Der er tale om erstatningsfri regulering. Hvis forbuddet viser sig at have karakter af ekspropriation for konkrete bedrifter, kan der efter en konkret vurdering gives erstatning eller dispensation.

Det er en meget ærgerlig sag. Vi oplever i dag i samfundet et stigende fokus på natur og biodiversitet. Landmænd vil meget gerne gøre en indsats, men forbuddet på § 3 arealer kan blive en alvorlig kæp i hjulet for dette. Mange landmænd vil nemlig opleve det som et tillidsbrud, at reglerne nu bliver ændret. Da Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1992, blev landmænd forsikret, at de kunne fortsætte den drift, de havde på de enge, der dengang blev beskyttet af den nye lov. Hvis det tilsagn nu fjernes uden erstatning og med store tab til følge, så vil mange landmænds tillid til offentlige myndigheder og politikere lide (endnu) et knæk.

Landbrug & Fødevarer vil nedsætte er erfagruppe med de hårdest ramte lodsejere.


 

Deltag i undersøgelse om skov i landbruget

Undersøgelsen omhandlende landmænds opfattelse af træer i landbruget. Projektet skal sammenligne svenske og danske forhold.

Det tager 10-15 minutter at udfylde og består af spørgsmål omhandlende din bedrift, efterfulgt af spørgsmål omhandlende forskellige landbrugsaspekter i produktion. Spørgeskemaet er tilgængeligt indtil den 17. juli, og kan tilgås her

Bag projektet står Carolina Yang, kandidatstuderende på Sveriges Landbrugsuniversitet.


 

Sommerudflugt med 2 x "Møller"

Årets sommerudflugt med fokus på generationsskifte blev afviklet i "strålende" vejr hos Troels Hyemøller og på Bundsbæk Mølle.

“Kom hurtigst muligt igang med at sætte penge ind på etableringskonto”. Det var en af opfordringerne fra en af de helt nyetablerede landmænd, som Familielandbruget VEST-Jylland mødte i aftes til et møde om generationsskifte. Vi startede hos Troels Hymøller, som har været sharemilker (lejer stalde og jord og ejer køer)i 3 år og senere hørte vi Jesper Hansen om hans køb af gård med hjælp af sælgerpantebrev.

Udsagn fra mødet om sharemilker og sælgerpantebrev:

  • To gode og nemme måder at starte op på som ny landmand.
  • De unge sætter stor pris på en fleksibel hverdag på de overskuelige bedrifter.
  • Til sælgere: Kom igang med at forberede generationsskifte i god tid, og sæt prisen så køber får en god forretning.
  • Til unge kommende landmænd: Spar op på etableringskonto straks du begynder at tjene penge.
  • Handel af gård med sælgerpantebrev er let og ubureaukratisk. 
  • Sharemilking er en god måde at teste og bevise at man kan og helhjertet VIL landbruget.

 

Marknaturdag: "Hvad er god marknatur?"

Deltag i Marknaturdag d. 8. september kl. 9.00-15.30 i Nupark, Herning.

På programmet er følgende: 

  • Marknaturpotentialet v/ konsulent Bent O. Rasmussen, Økologisk Landsforening
  • Problemstillinger, som landmænd står over for, når der skal laves naturforbedrende tiltag v/ Rasmus Løbner, SAGRO.
  • Hvordan kommer man i gang med at skabe mere natur på landbrugsarealer. Vi laver en plan for et givent område.
  • Ekskursion til Øster Hjerm, hvor vi i praksis skal se på, hvad god marknatur er.

SJD, Stående Jagthunde i Danmark, har et udvalg for markvildt og natur. Dette udvalg arrangerer marknaturdagen i samarbejde med Økologisk Landsforening, Herning-Ikast Landboforening, Holstebro Struer Landboforening og Familielandbruget VEST-Jylland.

Pris for deltagelse: 100 kr. Læs mere om tilmelding m.m. her.


 

 

 


 

Fordelshop - lange lyse sommeraftener

Sommeren er for alvor over os, og vi drages mod haven, terrassen og altanen. I Landbrug & Fødevarers fordelsshop kan du lige nu få ekstra gode priser på varer til sommeren og udelivet.
Du kan naturligvis også fortsat købe de mange spændende designvarer inden for bl.a. interiør, lyd,
rejse og køkken til yderst attraktive priser.

Koden er tilgået aktive medlemmer på mail fra ubh@sagro.dk


 


Formand
Lone Andersen
Tlf. 21 48 00 77
lon@lf.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk