Nyhedsbrev marts 2021

Foråret er på vej

 

Forårsarbejdet er startet op flere steder, men det er i skrivende stund afbrudt af efterårsagtig uvejr.

Landbrugserhvervet er også næsten ude i en form for uvejr, da der i disse uger foregår meget afgørende forhandlinger om vores erhvervs fremtid, hvor vi i Familielandbruget og Landbrug & Fødevarer gør alt for at bringe faglighed ind i debatten og i politikernes beslutninger.

Det er en historisk tankevækkende og mærkelig tid vi er midt i, hvor vi ikke kan mødes fysisk, og hvor alt dialog foregår hovedsageligt digitalt. På trods af det skal der tages kæmpe mange beslutninger, der berører alle os landmænd, der hver eneste dag producerer gode fødevarer til os alle.  

Vores generalforsamling i Familielandbruget VEST-Jylland d. 22. marts 2021 bliver desværre også digital igen i år. Jeg ville godt nok gerne at vi kunne mødes fysisk, men det må vi gøre senere på året.

Vi har jo altid været forandringsparate i landbruget, og det viste vores digitale medlemsmøde for nogle uger siden også at I var. Jeg håber endnu flere vil deltage i generalforsamlingen og give jeres besyv med om det, der er politisk "varm" lige nu. 

I beretningen vil jeg komme ind på bl.a. CO2 afgifter, jordudtagning, uro om vores andelsselskaber og selvfølgelig de igangværende landbrugsforhandlinger.

Jeg glæder mig til vi ”ses” til generalforsamlingen.

Husk tilmelding her.


 

Har du humusjorde med reduceret N-kvote?

 

Vær opmærksom på nye regler på JB 11-jorde, hvor kvælstofkvoten reduceres med 50 kg N/ha. Kortgrundlaget er gammelt, og der kan være fejl i registreringerne.

Med teksturanalyser kan JB 11 blive ændret til JB 1, eller nye inddelinger af markerne kan reducere problemet.

Tal med din planteavlsrådgiver om mulighederne på din ejendom.

Læs mere om problematikken her


 

Røde vandløb

 

Kommunerne appellerer til landmænd om at undgå okkerudvaskning ved spuling af drænrør.

Kommunerne har fået årets første henvendelse om et vandløb, som er blevet rødt af okker, efter at der er spulet dræn direkte ud i vandløbet.

Når man spuler dræn, skal materiale fra drænet opsamles og spredes ud på marken, så slammet kan blive filtreret.

Havner slam, sand og okker direkte i vandløbet, risikerer man at ødelægge fiskenes gydebanker, og med tiden vil også vandplanter og smådyr bukke under på grund af forureningen med okker. For landmanden kan det også være en direkte ulempe, at sandet lægger sig på bunden og skaber problemer for afvandingen. Okker sætter sig også på fiskenes gæller og kvæler fiskene.

Er du i tvivl om reglerne, så er der vejledning af hente i denne folder om spuling af dræn fra Herning Kommune.


L&F Fordelsshop

 

Der er nye gode rabatter på bl.a. arbejdstøj hos "Billig Arbejdstøj" og briller hos Profiloptik via Landbrug & Fødevarer.

Brug koden, som du har fået tilsendt i mailen sammen med dette nyhedsbrev. Rabatten kan kun benyttes af medlemmer.

 

Se alle dine medlemsfordele her.


 

Husk generalforsamling 2021

 

Husk tilmelding til årets online generalforsamling mandag d. 22. marts kl.19.00.

Der kan brevstemmes fra receptionen i Birk mellem den 17. og 19. marts 2021.

Gæstetaler er Lasse Bastkjær Jensen, kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer.

Sidste frist for kandidater er 14. marts. Sidste frist for tilmelding er 21. marts. 

Se flere informationer i indkaldelsen og tilmeld dig til her.


 


Formand
Lone Andersen
Tlf. 21 48 00 77
lon@lf.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk