Nyhedsbrev november 2022

Nyt fra formanden

 

Familielandbrugets årsmøde i Vingsted fandt sted den 10. oktober 2022 i Vingsted. Det blev en festdag som vanlig, med stort fremmøde på dagen. Der var genvalg for Lone Andersen til formandsposten og til Henrik Bertelsen som næstformand. Familielandbruget VEST-Jylland var også godt repræsenteret og fik tilkæmpet sig en række spændende udvalgsposter i det kommende år.

Bedst som årsmødet var overstået, udskrev Mette Frederiksen folketingsvalg. Valget skal stå den 1. november og i den mellemliggende tid vil også Familielandbruget VEST-Jylland træde ind i valgkampen.

Vi kommer sikkert til at bruge mange kræfter på at drøfte en CO2-afgift, som statsministeren varslede i sin åbningstale til Folketinget. Venstrefløjen vil stille krav om CO2-afgifter til landbruget, og det skal vi kunne argumentere både fagligt og sagligt imod. En CO2-afgift vil sende dele af fødevareproduktionen og dermed arbejdspladser ud af Danmark. Det er ikke en bæredygtig løsning på det fælles klimaproblem som vi alle skal bidrage til en løsning af på sigt.

I vinterhalvåret barsler Familielandbruget VEST-Jylland som vanligt med en række medlemsmøder af forskellig karakter og indhold. Vi glæder os til at kunne møde flere af medlemmerne til disse møder og få en snak om hvad der rør sig hos jer og hvad I ønsker at foreningen skal arbejde med i 2023 til gavn for medlemmerne.

Og mens vi er ved medlemmerne: Skulle du kende en landmand – fuldtids- eller deltids – eller hobbylandmand, som ikke er medlem af Familielandbruget VEST-Jylland, så overvej at fortælle ham eller hende om foreningen. Og spørg om de ikke kunne tænke sig et prøve-medlemskab af Familielandbruget VEST-Jylland? Læs mere om det længere nede i nyhedsbrevet!

De bedste hilsner fra Lone Andersen – formand for Familielandbruget VEST-Jylland


 

Familielandbrugets årsmøde i Vingsted

 

Mandag, den 10.10.2022 blev der afholdt årsmøde i Familielandbruget i Vingsted. Ca. 160 landmænd deltog i mødet og Familielandbruget VEST-Jylland var repræsenteret ved 12 personer inkl. sekretær og formand.

Dagen blev indledt med møder i de forskellige faggrupper. En ny faggruppe for får og gedeavl blev i den forbindelse oprettet, med Sven Joensen – bestyrelsesmedlem i FVJ som formand. Efter frokost tog man fat på selve årsmødet hvor formand Lone Andersen aflagde årsberetning som blev godkendt af forsamlingen. Lone Andersen blev genvalgt til formand for Familielandbruget for de næste to år.

Læs mere her: https://landbrugsavisen.dk/genvalgt-makkerpar-forts%C3%A6tter-i-spidsen-familielandbruget?fbclid=IwAR0gEsz7s3XoWnHabeas-qwH-IHavnUoJq2TE0sm_yMKNiYi4ip-ztx0sRc

Peter Kock bestyrelsesmedlem fra FVJ blev valgt til Familielandbrugets inspirationsudvalg. Med andre ord blev FVJ godt og grundigt repræsenteret i Familielandbrugets landsdækkende aktiviteter.


 

Medlemsmøde om CAP-reformens konsekvenser for små og mellemstore landbrug og en tidligere minkfarmers nye erhverv efter etablering af egen gårdbageri

 

Den 22. november 2022 afholder Familielandbrugets VEST-Jylland medlemsmøde i SAGRO’s hus i Birk ved Herning. 

På mødet kan du blive klogere på CAP-reformen og hvilke konsekvenser den vil få for dig og dine kollegaer. Du kan desuden møde en minkfarmer-familie, som har søgt nye veje og har åbnet egen gårdbageri med butik! Der serveres smagsprøver under mødet!

Se link: https://landbrugsavisen.dk/par-har-fundet-ny-passion-efter-minkene-starter-bageri-i-det-gamle-pelseri

Medlemsmødet er for medlemmer + ægtefæller af Familielandbruget VEST-Jylland. Medlemmer af de øvrige ejerforeninger af SAGRO er også velkomne til at deltage.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding senest 15. november. Tilmelding kan ske via foreningens hjemmeside: HERNING – CAP-reformen og "en minkfarmer-familie søger nye veje" (sagro.dk)


 

Kom til DM i pløjning ved Holstebro, den 28. – 29. oktober 2022 – det bliver kæmpestort!

 

På fredag den 28. oktober går DM i pløjning i gang: 7 landbrugsskole teams skal konkurrere mod hinanden og bakkes op af deres klassekammerater. Og 29 Landboungdom pløjer også i stubjorden.

Lørdag den 29. oktober afholdes DM i pløjning, hvor de 29 Landboungdom pløjer, sammen med 46 veteraner skal køre i grønjorden.

Der vil også være åbent landbrug, ved St. Hessel, halm bane, maskinudstilling, veteranudstilling, hestepløjer og meget mere. Det forgår fra kl. 9-16 på Hesselåvej 31, 7500 Holstebro.

Det er LandboUngdom Region Midtvest der står for arrangementet.

Entreen, er gratis for LandboUngdom medlemmer, og børn under 12 år. Resten koster en flad 50´er.

Se mere på dette link: https://www.facebook.com/watch/?v=937332124322981


 

Hjælp din nabo – eller din ven til at blive medlem i Familielandbruget VEST-Jylland

 

Jo flere medlemmer, desto større indflydelse på den førte landbrugspolitik i Landbrug & Fødevarer, men flere medlemmer giver også den fordel at vi er flere, som kan netværke med hinanden til fordel for de fleste.

Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre foreningens medlemmer til at overveje om de har en nabo, en kollega, et familiemedlem eller andre man kender, som med fordel ville kunne blive medlem af Familielandbruget VEST-Jylland.

Hvis du kender nogen som bør vide lidt mere om hvad Familielandbruget er, og hvad vi arbejder for, så se på nogle af de informationsmaterialer du kan finde her: Familielandbruget VEST-Jylland (sagro.dk)

Foreningen tilbyder nye medlemmer gratis prøve medlemskab indtil juli 2023 og inviterer til foråret 2022 alle nye medlemmer, der har lyst på en gratis bustur til kongens København, hvor vi besøger Axelborg - får rundvisning – og hører om hvordan man her praktiserer det politiske arbejde for dansk landbrug.

I 2022 er Familielandbruget VEST Jylland eneste lokalforening under Familielandbruget som er gået frem i medlemsantal – faktisk hele 3,4% i forhold til året før. Ingen anden landboorganisation i landet er gået tilsvarende frem og det kan vi faktisk godt være lidt stolte af! Lad os fortsætte det gode arbejde!


 

BNBO – muligheden for frivillige aftaler udløber snart

 

Er du lodsejer indenfor et BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder), og har du endnu ikke drøftet en frivillig aftale med vandværket, så er det ved at være sidste udkald.

Som en del af den politiske aftale omkring pesticidfri drift i BNBO, som blev indgået i januar 2019, er der lagt op til, at muligheden for at indgå frivillige aftaler skal udløbe ved udgangen af 2022.

Aftalen skal evalueres i efteråret 2022, hvor aftaleparterne skal drøfte mulige lovindgreb de steder, hvor der ikke er indgået frivillige aftaler.

Men folketingsvalget udsætter denne evaluering, og vi må derfor vente lidt endnu på at finde ud af, hvad det betyder for de mange lodsejere, der endnu ikke har indgået en frivillig aftale – af den ene eller den anden årsag.

Mange spørger vores politiske sekretariat, i hvilket prisleje erstatningsstørrelsen bør ligge. For at kunne svarer på dette er det vigtigt, at kende følgende:

Hvad er jorden værd? Altså hvad kan du sælge jorden til i dag?

Er der lagt op til begrænsninger ud over pesticider – f.eks. begrænset gødning?

Er der brug for at trække lige linjer, så aftalen ikke baseres på hele og halve cirkler?

Hvis der kun er tale om erstatning for pesticidfri-drift, så skal erstatningen ligge på omkring 60 % af jordværdien. Det er slået fast i tre forskellige overtaksationskommissioner rundt om i landet i den senere tid.

SEGES, Danske Vandværker og DANVA har forhandlet sig frem til en fælles skabelon for aftalerne. Har du brug for skabelonen til at indgå din aftale, så tag fat i Villy J. Larsen, e-mail vjl@sagro.dk eller mobil 2023-8549.


 

Gratis T-shirts til foreningens medlemmer

 

Skulle du kommer forbi SAGRO’s kontor i Birk, er du velkommen til – efter aftale med receptionen – at gå en tur i kælderen og få dig en gratis T-shirt med dig hjem. Hvert medlem er velkommen til at tage 2 gratis T-shirts i den størrelse som man finder brugbar. Tilbuddet gælder så længe lager haves 😊 


 

Kontante medlemsfordele

 

Landbrug og Fødevarer har indgået et samarbejde med Dansk Tandforsikring om et attraktivt tandforsikringsprodukt, som alle medlemsvirksomheder kan tegne - både til virksomheden og til landbrugsfamilien, så nu er der endnu en god grund til at smile !!

Tænderne er den eneste del af kroppen, hvor det offentlige sundhedsvæsen ikke hjælper til, når tandsygdomme og ældeskader rammer. Derfor kan man med en tandforsikring sikre både sin families og sine medarbejderes tandsundhed ved at tegne en tandforsikring.

Den samlede præmie er fuldt fradragsberettiget for virksomheden. Medarbejderne bliver beskattet af præmien, mens alle udbetalinger fra forsikringen er skattefri. Forsikringen dækker behandlinger med op til 80%.

Sådan fungerer den:

  • Man går til tandlægen
  • Regningen betales og indberettes via ens private profil hos Dansk Tandforsikring
  • Alternativt kan regningen overføres elektronisk af tandlægen, hvis de bruger systemet ”DentalSuite”
  • Der udbetales refusion hver mandag, og pengene indsættes direkte på NemKonto

Se mere om det nye medlemstilbud på nedenstående link samt på medsendte pdf:

https://dansktandforsikring.dk/lf/


 

Kontakt vores nye foreningssekretær

 

Villy er klar til at servicere jer medlemmer!

Niels Kristian Fruergaard tager endnu en tørn på tre måneder for at hjælpe det politiske sekretariat videre efter Ulla Bækman valgte at opsige sin stilling.

Fra 1. september 2022 er vores nye sekretær Villy J. Larsen. I er velkomne til at kontakte Villy på mail: vjl@sagro.dk eller mobil 2023-8549


Formand
Lone Andersen
Tlf. 21 48 00 77
lon@lf.dk


Politisk rådgiver
Villy Juul Larsen
Tlf. 20 23 85 49
vjl@sagro.dk