Nyhedsbrev oktober 2022

Formanden har ordet

 

Høsten er i hus – og det blev vist ikke så ringe endda!

Efter et meget tørt forår, skulle det alligevel ende med at kunne give de fleste den bedste høst i mands minde. Nu oplever vi gode priser til planteavlerne, høje foderpriser hos husdyrsproducenterne og stigende produktionsomkostninger ikke mindst til energi over hele linjen.

Danmark har som eneste land i EU af politiske årsager valgt at gå enegang med indførsel af de 4 % brak. Når man tænker på den helt særlige situation som vi nu oplever, med mangel på fødevarer i verden som følge af krigen i Ukraine m.v. er det ganske ubegribeligt.

Folketingsvalget er nu en realitet ,så det er nu at vi alle skal gøre brug af vores muligheder for at klæde lydhøre folketingskandidater på med information om landbrugets fordele og udfordringer. Familielandbruget VEST-Jylland vil tage fat på dette arbejde med alle til rådighed værende ressourcer.

Familielandbruget VEST-Jylland har haft travlt i de seneste par måneder, hvilket vil fremgå af de efterfølgende indlæg. Åbent landbrug gav fulde huse og var en stor oplevelse for alle – men også god PR for foreningen! Der er blevet afholdt et par særlige arrangementer i samarbejde med Vestjyllands Højskole. Endelig har der været afholdt møde for lodsejere om muligt klima-lavbundsprojekt ved Ulkær Mose syd-øst for Ikast – et møde som resulterede i igangsættelse af et forprojekt på op mod 1000 Ha.

De bedste hilsner fra Lone Andersen – formand for Familielandbruget VEST-Jylland


 

Åbent Landbrug var en kombineret besøg- og markedsdag

 

3. søndag i september åbnede Tobias Christensen stalddørene på Nørgaard Geder ved Videbæk, hvor mere end 1.100 gæster besøgte den økologiske gedefarm!

Og på Højbo ved Lyne var der ledsaget rundvisning på Erik og Lone Andersens økologiske kvægbedrift for ca. 60 tilmeldte besøgende.

Tak til familierne og til folkene hos Nørgaard Geder ved Videbæk og på Højbo ved Lyne for, i samarbejde med Familielandbruget VEST-Jylland, at åbne jeres døre for besøgende fra det meste af Vestjylland!

Og tak til alle de op mod 1200 besøgende som valgte at kigge forbi på dagen og ved selvsyn se hvad en dansk økologisk gedefarm og en dansk økologisk kvægbedrift kan præstere af velsmagende produkter til forbrugerne, af legepladser for de mindste og af klimatiltag og biodiversitet!

Tak for i år – vi ses til Åbent Landbrug igen til næste år!

PS: Det med reklamefilm på de sociale medier er bare noget Nørgaard Geder mester – døm selv: https://www.facebook.com/100057623972844/videos/1437724300069067


 

Aften-arrangement på Vestjyllands Højskole med indlæg af Familielandbruget VEST-Jylland:

 

Onsdag aften, den 14. september 2022 deltog Familielandbruget VEST-Jylland i et aftenarrangement på Vestjyllands Højskole ved Velling, hvor op mod 100 elever, ansatte og et par ekstra besøgende hørte Lone Andersen fortælle om Familielandbruget VEST-Jylland og hvordan Familielandbruget arbejder for det gode liv på landet. Dernæst drøftedes spørgsmålet: Hvem skal eje den danske landbrugsjord i fremtiden? Store kapitalfonde eller selveje?

Indlæggene gav anledning til mange interessante spørgsmål fra tilhørerne. Flere af disse havde bl.a. stor interesse i selvforsyning og hobbylandbrug – men alle havde en holdning til det danske landbrug og de fødevarer som produceres.

En spændende aften med god PR for Familielandbrugets VEST-Jylland!


 

Medlemsarrangement for Familielandbruget VEST-Jylland på Vestjyllands Højskole

 

Tirsdag aften - 27.09.22 - blev der afholdt medlemsmøde for medlemmer af Familielandbrugets VEST-Jylland på Vestjyllands Højskole ved Velling nær Ringkøbing.

Aftenen blev indledt med aftensmad og rundtur i ”Forundringens have” som er en del af Højskolen. I aftenens program orienterede formand Lone Andersen særligt de nye eller fremmødte potentielle nye medlemmer om Familielandbruget og foreningens særlige mærkesager. Benedikte Andersen fortalte om Vestjyllands Højskoles historie, drift og faglige emner der bl.a. omfatter selvforsyning, økologi og permakultur. Vestjyllands højskole er desuden nyt medlem af Familielandbruget VEST-Jylland og planlægger fårehold på stedet udover driften af Forundringen have. Villy J. Larsen fortalte om forskellige muligheder for fremtidigt samarbejde mellem Familielandbruget VEST-Jylland og Vestjyllands Højskole. Aftens hovedtema var ”Jordens Frugtbarhed”. Indlægsholder var Margit Bjerre fra Labøllegaard på Nordfyn. Margit fortalte lystigt om sine forsøg og undersøgelser i forbindelse med forbedring af sin jord – herunder anvendelse af mælkesyrebakterier, magnesium og andre gode sager. Se evt. link her: Labøllegaard (laboellegaard.dk)

Bestyrelsesmedlems Niels Peter Gosvig har gjort lignende forsøg på egne marker med lignende resultater. Der var 15 fremmødte til arrangementet men en række afbud på trods af tilkendegivet interesse. En dejlig aften i Vestjylland med fagligt indhold og medlemshygge.


 

Møde for lodsejere om muligt klima-lavbundsprojekt ved Ulkær Mose syd-øst for Ikast resulterede i forprojekt

 

Torsdag aften - 22.09.22 - blev der afholdt informationsmøde om et muligt klima-lavbundsprojekt ved Ulkær Mose sydøst for Ikast. Indkalder til mødet var Naturstyrelsen, kommunen samt Herning-Ikast Landboforening og Familielandbruget VEST-Jylland.

Der var godt 70 fremmødte så interessen for emnet var stor - og spørgelysten var stor efter den indledende information var givet fra Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og SAGRO som indlægsholdere.

Resultatet af mødet blev at Naturstyrelsen nu iværksætter et forprojekt, som vil kunne blive et beslutningsgrundlag for både lodsejere og myndigheder når beslutning om endelig projektgennemførsel vil skulle tages om anslået et år eller to.


 

Familielandbruget VEST-Jylland deltog også på Aulum Dyrskue i august 2022

 

Det blev en varm fornøjelse med temperaturer op mod de 30 grader da Familielandbruget VEST-Jylland deltog på Aulum Dyrskue i samarbejde med Herning-Ikast Landboforening og SAGRO.

Men familierne flokkedes omkring den fælles stad, hvor de mindste kunne lave mini-høballer og kværne korn til mel.

Formanden deltog desuden ekstraordinært med udstilling af egne kvæg på dagen.


 

Økologisk årsmøde på Sjællands Landbrugsskole – medejerforeningerne bag SAGRO sørger for bussen

 

Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer holder årsmøde torsdag den 27. oktober 2022 på Landbrugsskolen Sjælland i Høng. 

Temaet for årsmødet er Sådan styrker du gårdens robusthed. 

Fælles buskørsel

Foreningerne bag SAGRO arrangerer gratis fælleskørsel til årsmødet - læs mere i invitationen her under.

Gratis bustransport til årsmødet
Læs mere her

 

Kontante medlemsfordele

 

Landbrug og Fødevarer har indgået et samarbejde med Dansk Tandforsikring om et attraktivt tandforsikringsprodukt, som alle medlemsvirksomheder kan tegne - både til virksomheden og til landbrugsfamilien, så nu er der endnu en god grund til at smile !!

Tænderne er den eneste del af kroppen, hvor det offentlige sundhedsvæsen ikke hjælper til, når tandsygdomme og ældeskader rammer. Derfor kan man med en tandforsikring sikre både sin families og sine medarbejderes tandsundhed ved at tegne en tandforsikring.

Den samlede præmie er fuldt fradragsberettiget for virksomheden. Medarbejderne bliver beskattet af præmien, mens alle udbetalinger fra forsikringen er skattefri. Forsikringen dækker behandlinger med op til 80%.

Sådan fungerer den:

  • Man går til tandlægen
  • Regningen betales og indberettes via ens private profil hos Dansk Tandforsikring
  • Alternativt kan regningen overføres elektronisk af tandlægen, hvis de bruger systemet ”DentalSuite”
  • Der udbetales refusion hver mandag, og pengene indsættes direkte på NemKonto

Se mere om det nye medlemstilbud på nedenstående link samt på medsendte pdf:

https://dansktandforsikring.dk/lf/


 

Kontakt vores nye foreningssekretær

Villy er klar til at servicere foreningens medlemmer.

Niels Kristian Fruergaard tager endnu en tørn på tre måneder for at hjælpe det politiske sekretariat videre efter Ulla Bækman valgte at opsige sin stilling.

Fra 1. september 2022 er vores nye sekretær Villy J. Larsen. I er velkomne til at kontakte Villy på mail: vjl@sagro.dk eller mobil 2023-8549

 


Formand
Lone Andersen
Tlf. 21 48 00 77
lon@lf.dk


Politisk rådgiver
Villy Juul Larsen
Tlf. 20 23 85 49
vjl@sagro.dk